Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBBİNG’İN BANKA ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECT OF MOBBING ON THE PERFORMANCE OF BANK EMPLOYEES: CASE OF KAYSERİ )

Author : Zekeriya NAS  Murat ATEŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 363-390
DOI Number: :
Cite : Zekeriya NAS Murat ATEŞ, (2020). MOBBİNG’İN BANKA ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 363-390. Doi: 10.46872/pj.211.


Summary

Çalışmada son dönemlerde özellikle eğitim, sağlık ve banka çalışanları üzerindeki etkisi sık sık mercek altına alınan mobbing’in banka çalışanlarının performansına etkisi belirli bir disiplin dâhilinde ele alındı. Çalışmada ilk olarak mobbing kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleri üzerinde durulmuştur. İkinci olarak ülkemizde mobbing’i konu edinen çalışmalar ve varsayımları üzerinde durulmuştur. Banka çalışanlarının performansına yönelik etkisini konu edinen son bölüm sonuçlar ve önlemler adında iki başlık taşımaktadır. Sonuç bölümünde mobbing’in banka çalışanlarını etkileme biçimi, bireysel, sosyal ve kurumsal çıkmazlar ile ciddi sağlık problemleri bağlamında incelenmiştir.Keywords
Mobbing, Bankacılık, Performans, Bıkkınlık, İşten Ayrılma

Abstract

In the study, the effect of mobbing, which has been frequently examined, especially on education, health and bank employees, on the performance of bank employees is discussed within a certain discipline. For this reason, first of all the definition, historical development and types of mobbing concept are focused on. Secondly, the works and assumptions about mobbing in our country are emphasized. Finally, the last section, which deals with the impact on the performance of bank employees, which is our main subject, has two titles called results and measures for itself. In the conclusion part, the way mobbing affects bank employees is examined in the context of individual, social and institutional dilemmas and serious health problems.Keywords
Mobbing, Banking, Performance, Boredom, Quitting Work

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri