Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRİMİÇİ COVİD-19: SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN İNSTAGRAM PAYLAŞIMLARINDA COVİD- 19’UN SUNUMU
(VIRTUAL/ONLINE COVID-19: PRESENTATION OF COVID-19 PANDEMIC, IN HEALTHCARE PROFESSIONALS’ INSTAGRAM POSTS )

Author : Burçin Yersel  Dr. Öğr. Üyesi Başak Kalkan, Öğr. Gör. Dr. Arzu Çelen Özer  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 11-30
DOI Number: :
Cite : Burçin Yersel Dr. Öğr. Üyesi Başak Kalkan, Öğr. Gör. Dr. Arzu Çelen Özer, (2021). ÇEVRİMİÇİ COVİD-19: SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN İNSTAGRAM PAYLAŞIMLARINDA COVİD- 19’UN SUNUMU. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 11-30. Doi: 10.46872/pj.212.


Summary

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve bilimsel bilginin topluma aktarımında sağlık alanında uzman bilim insanları tarafından sosyal medyanın aktif kullanımı önemli görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye'de 10 sağlık bilimcisinin İnstagram hesaplarının incelendiği çalışma sağlık profesyoneli kanaat önderlerinin mesaj biçimi kullanım tercihlerini, temalı mesaj kullanım dağılımlarını, paylaşım türüne göre tercihlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 11 Mart 2020 ve 1 Mayıs 2020 tarih aralığında İnstagram uygulaması (API) kullanılarak toplanan kullanıcı içeriklerine dayanan araştırmada görsel içerik kapsamında kullanılan görselin yapısı (sabit-hareketli), görselin yapısına göre hareketli içerik dağılımı ve süre dağılımları yer almaktadır. Paylaşıma ilişkin sözel niteliklerde ise, paylaşım içeriğindeki mesajların teması, mesaj biçimi (rasyonel - duygusal yönelim) kodlama birimleri nominal ölçekte oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre sağlık profesyoneli kanaat önderlerinin rasyonel yönelimli mesaj biçimini kullanmayı daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Araştırma birimi çerçevesinde incelenen sağlık profesyonellerinden “kayihanpala” ve “akinkaya4677” hesap isimlerinden yapılan paylaşımlarda duygusal yönelimli mesajların kullanım tercihinde sırasıyla %70 ve %66.7 oranları göze çarpmaktadır. Sağlık Bakanı kurumsal temsiliyetini tanımlayan “dr.fahrettinkoca” kullanıcı adlı instagram hesabında ise rasyonel yönelimli mesajların kullanımı ile duygusal yönelimli mesajların kullanım oranı birbirine eşit sayılabilecek niteliktedir. Temalı mesajların kullanımına yönelik elde edilen veriler ile mesaj biçimlerine ilişkin veriler değerlendirildiğinde duygusal yönelimli mesaj paylaşımlarının yüksek oranlarda gerçekleştiği “dr.fahrettinkoca”, “kayihanpala”, ve “akinkaya4677” hesap isimlerinin aynı zamanda süreçte alınacak tedbirlere yönelik temalı mesajlara yoğunlaştıkları görülmektedir. Sağlık profesyoneli kanaat önderleri tarafından paylaşılan gönderiler biçim açısından değerlendirildiğinde ise; sabit paylaşım türünün tercih edildiği görülmektedir. Hareketli görsellerin sunumunda ise gerçek yaşam örgülerine dayanan hareketli görüntü paylaşımları tercih edilmektedir. Canlandırma (animasyon), videografi ve fotoklip kullanımının içerik tasarımında çok fazla tercih edilmediği paylaşımlarda, 1 dakikadan uzun IGTV paylaşımlarının ön plana çıktığı elde edilen bulgulardandır.Keywords
Sosyal Medya Mesaj Tasarımı, İnstagram, Kanaat Önderi, Covid-19

Abstract

In the Covid-19 pandemic process that broke out in Wuhan city, China and affected the whole world, the active use of social media by healthcare professionals is considered as significantly important in preventing information pollution and transferring scientific knowledge to the society. In this context, this study, which examined the 10 instagram account of health scientists in Turkey, aims to reveal the message format usage preferences of healthcare professional opinion leaders, distribution of themed message using rates and preferences based on the type of sharing. Moreover, in scope of this study which is based on user content collected using the Instagram application (API) between March 11, 2020 and May 1, 2020, the structure of the visual used concerning the visual content (inactive-animated), the distribution of the animated content based on the structure of the visual and the time distributions were examined. In the verbal qualities related to sharing, the theme of the messages in terms of sharing content, the message format (rational-emotional orientation) coding units were formed at a nominal scale. According to the findings of the research, it is seen that healthcare professional opinion leaders prefer to use the rationally oriented message format more. In the posts shared by the " kayihanpala" and "akinkaya4677" named Instagram accounts, chosen among the healthcare professionals examined within the framework of the research unit, the rates of 70% and 66.7%, respectively, stand out in the use of emotionally oriented messages. In the Instagram account named “dr.fahrettinkoca”, which defines the institutional representation of the Minister of Health, the usage rate of rationally oriented messages and emotionally oriented messages can be considered equal to each other. When the data obtained regarding the use of themed messages and the data on message formats are evaluated, it is seen that the "dr.fahrettinkoca", "kayihanpala", and "akinkaya4677", named accounts, where emotionally oriented message sharing occurs at high rates, also focus on themed messages for the measures to be taken in the process. When the posts shared by the healthcare professional opinion leaders are evaluated regarding format, it is seen that the inactive sharing type is preferred. In the presentation of animated visuals, based on real life animated image sharing patterns is preferred. It is one of the findings that IGTV posts longer than 1 minute come to the fore in posts where animation, videography and photo clip use are not preferred in content design.Keywords
Social Media Message Design, Instagram, Opinion Leader, Covid-19

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri