Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RUSYA’DA HUN ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI
(HUN ARCHEOLOGY STUDIES IN RUSSIA )

Author : FİLİZ SOFUOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 119-128
DOI Number: :
Cite : FİLİZ SOFUOĞLU , (2021). RUSYA’DA HUN ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 119-128. Doi: 10.46872/pj.213.


Summary

Konargöçer hayat tarzı benimseyen bozkır topluluklarının siyasi, askeri, iktisadi ve sosyo-kültürel hayatına yönelik bilgiler oldukça sınırlıdır. Kesin kuruluş tarihi tam olarak bilinmeyen Asya Hun İmparatorluğu hakkındaki ilk bilgiler dönemin Çin yıllıklarından ve son yüzyılda yapılan arkeolojik kazılardan elde edilmektedir. Arkeolojik kazılar Asya Hun İmparatorluğunun ihtişamlı tarihinin aydınlatılmasında oldukça elzemdir. Nitekim Asya Hun imparatorluğunun hüküm sürdüğü bölgeler içinde yer alan Çin, Moğol ve Rus arkeolojisi şüphesiz bizlere bu imparatorluk ile ilgili önemli maddi kültür unsurlarını sunmaktadır. Kazılan kurganlar üzerine alanda çalışılarak yapılan yayınların neredeyse tamamının Rus araştırmacılara ait olduğu bilinmektedir. Bu araştırmalarda şüphesiz Coğrafya’nın payı çok büyüktür. Rusya’nın arkeolojik çalışmalara verdiği önemle bu alanda Sergei Ivanovich Rudenko, M.P Gryaznov gibi başlıca Rus bilim insanları kazı çalışmalarında bulunarak ortaya çıkarılan kurganları bilim dünyasına kazandırmışlardır. Özellikle; P.B Konovalov, L.A. Evtyukhova, Kiselev, Smirnov gibi Rus bilim insanlarının görüşleri ise Proto-Türk tarihinin aydınlatılmasına ışık tutmaktadır. Kazılan kurganlar içerisinde en dikkat çekici ve Asya Hunları ile bağlarının olabileceği düşünülen kurganlar Pazırık kurganlarıdır. Bu kurgandan çıkarılan ve Asya Hun İmparatorluğuna ait olduğu düşünülen arkeolojik malzemeler ise Rusya sınırları içinde yer alan St. Petersburg şehrindeki Hermitage müzesinde sergilenmektedir. Bu açıdan Rusya, Asya Hun tarihinin gizeminin aydınlatılmasında kritik bölgelerdendir. Bu çalışmada ise Rus arkeolojisindeki Asya Hun İmparatorluğu kazıları ele alınarak, bu kazılarda ortaya çıkarılan Asya Hunlarına ait kurganları ve bu kurganların Hun tarihinin aydınlatılmasındaki önemine ışık tutulacaktır.Keywords
Rusya, Rus Arkeolojisi, Asya Hun İmparatorluğu, Pazırık, Kurganlar.

Abstract

Information on the political, military, economic and socio-cultural life of the steppe communities adopting a nomadic lifestyle is very limited. The first information about the Asian Hun Empire, whose exact foundation date is unknown, is obtained from the Chinese annals of the period and archaeological excavations in the last century. Archaeological excavations are essential to enlighten the glorious history of the Asian Hun Empire. As a matter of fact, Chinese, Mongolian and Russian archeology, which are among the regions where the Asian Hun empire prevailed, undoubtedly provides us with important material culture elements related to this empire. It is known that almost all of the publications made on the excavated kurgans in the field belong to Russian researchers. Undoubtedly, Geography has a great share in these studies. With the importance that Russia attaches to archaeological studies, leading Russian scientists such as Sergei Ivanovich Rudenko and M.P.Gryaznov made excavations and brought the kurgans unearthed to the scientific world. Especially; P.B Konovalov, L.A. The views of Russian scientists such as Evtyukhova, Kiselev and Smirnov shed light on the history of Proto-Turk. Among the excavated kurgans, the most remarkable kurgans are Pazırık kurgans, which are thought to have ties to the Asian Huns. Archaeological materials from this kurgan, thought to belong to the Asian Hun Empire, are the St. It is exhibited in the Hermitage museum in St. Petersburg. In this respect, Russia is one of the critical regions in illuminating the mystery of the Asian Hun history. In this study; In Russian archeology, the excavations of the Asian Hun Empire will be handled, and the importance of these kurgans in the enlightenment of the Hun history will be shed on.Keywords
Russia, Russian Archeology, Asian Hun Empire, Pazyryk, Kurgans.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri