Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR LEVANTEN KÖŞKÜ: BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(A LEVANTINE MANSION: BUCA GUIDANCE CENTER FOR DISABLED STUDENTS )

Author : Beste Demircan  Dr. Öğr. Üyesi Emre ERGÜL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 152-167
DOI Number: :
Cite : Beste Demircan Dr. Öğr. Üyesi Emre ERGÜL, (2021). BİR LEVANTEN KÖŞKÜ: BUCA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 152-167. Doi: 10.46872/pj.215.


Summary

Bu çalışmanın amacı, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ve rehberlik merkezi olarak kullanılmakta olan tarihsel bir yapıda, bir Levanten köşkünde, yapım tarihinden günümüze dek nelerin değiştiğini anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle veri toplama yöntemi; akademik kaynak incelemesinin yanı sıra, fotoğrafik dokümantasyondan ve lazer ölçümlemeden oluşmaktadır. Ayrıca, lazer ölçüm ve fotoğraflar üzerinden rölöve projesi üretilmiştir. Değerlendirme yöntemi, Levanten evlerinin ortak özellikleri ile yapının plan tipolojisi ve özellikle yapıdaki izler arasında bağlar kurmayı deneyen kıyaslamalı bir analizdir. Bu izleri takip ederek hem kısa bir dönemlendirme, hem de mekanların tek tek ele alındığı saptamalar yapılmıştır. Köşkün yapım tarihi 1876 olduğu için çalışmanın kapsamı da zamanda yaklaşık 150 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Dönemin görkemli köşklerine kıyasla mütevazi bir ev görünümünde olan yapıda işlev ve mülkiyet değişiklikleri olmuşsa da yapıldığı yıldan bu yana köklü değişimler geçirdiği söylenemez. Bununla birlikte, küçük farklarla da olsa üç ayrı dönem içinde incelenmesi mümkün görünmektedir. Sonuç olarak yapı, 1876– 1890/ 1895 arasına tarihlenebilecek olan 1. Dönem, 1895- 1960’lar arasında 2. Dönem ve 1960’lardan bugüne uzanan 3. Dönem olmak üzere üç ayrı zaman dilimi içinde dönemlendirilmiştir. Ağırlıklı olarak yapının biçimsel özellikleri üzerinden yürütülen bu çalışma, değişimi antropolojik açıdan da ele alan kapsamlı bir mikro tarih araştırmasının ilk ayağı olarak görülebilir.Keywords
Buca Evleri, Levanten Evi, Levanten Köşkleri, Levanten Kültürü, 19. Yüzyıl İzmir Evleri

Abstract

The aim of this study is to understand what might be changed in a Levantine mansion, in an historical building which is in use of a guidance center for disabled students today, in Buca district of İzmir, from its construction date to now. Therefore, data collection method includes a photographic documentation and laser measurement besides the literature review. Moreover, a measured drawings project has been drawn based on the photographs and laser measurements. Evaluation method is a comparative analysis to relate the common properties of Levantine houses and the plan typology of the building, especially the traces in the building. Either a short periodization or descriptions of the existing situation of each space have been made by following these traces. Since the construction date of the mansion is 1876, this study is scoped into a 150 year period in time. It cannot be said that the mansion which is a simpler one compared to the grandiose mansions of the time, had experienced with radical changes from the date of built to now, even if there were changes in the function and property ownership. However, it can be analyzed within three different periods by considering small differences. As a conclusion, the building is periodized in three time slices as the 1. Period in the years between 1876– 1890/ 1895, 2. Period between 1895 – 1960's and the 3. Period from 1960's to now. This study, which focused on the morphological properties of the building mainly, can be seen as the first step of a comprehensive case based historical research that approaches to the changes from the anthropological viewpoint.Keywords
Buca Houses, Levantine House, Levantine Mansions, Levantine Culture, 19. Century İzmir Houses

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri