Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARKA GÜVENİNİN VE MARKA SADAKATININ TÜRKİYE'DEKİ GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİNE ETKİSİ
(THE IMPACT OF BRAND TRUST AND BRAND LOYALTY ON REAL ESTATE COMPANIES IN TURKEY )

Author : OSAMA MOHAMMED ZIAD ABU GHANIMEH    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 82-94
DOI Number: :
Cite : OSAMA MOHAMMED ZIAD ABU GHANIMEH , (2021). MARKA GÜVENİNİN VE MARKA SADAKATININ TÜRKİYE'DEKİ GAYRİMENKUL ŞİRKETLERİNE ETKİSİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 82-94. Doi: 10.46872/pj.218.


Summary

İnternet ve sosyal ağların kullanımı artık giderek artmaktadır ve bu, şirketleri ve mallarını sosyal ağ siteleri tarafından sınırlandırılan birden fazla yöntemle değerlendirebilen çevrimiçi toplulukların oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Bu, işletmeleri, markalarına ilham vermek ve tüketicileriyle marka sadakatini artırmak için kritik bir pazarlama kanalı olarak sosyal medyayı uyarlamaya yönlendirdi. Bu araştırmanın amacı, marka topluluklarının ve memnuniyetinin marka güveni üzerindeki etkisini araştırmak ve bunun da marka sadakati üzerinde etkisi var. Buna ek olarak, son araştırmalar marka güveni, elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM), yeniden satın alma niyeti ve marka sadakati arasındaki ilişkiyi ölçüyor, Bulgular marka güveni ve eWOM'un marka sadakati üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve marka sadakati üzerinde yeniden satın alma niyetleri üzerinde olumlu bir etki gösterdi. . Analiz ayrıca eWOM'un geri satın alma niyeti üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçları, incelenen yapılar arasında önemli bir ilişki olduğunu gösterdi.Keywords
Araştırma Anahtar Kelimeleri: Marka Topluluğu, Marka Güveni, Marka Sadakati, Türkiye.

Abstract

the use of the Internet and social networks is now increasingly growing, and this has helped to create online communities that can assess companies and their goods through multiple methods that are limited by social networking sites. This has driven businesses to adapt social media as a critical marketing channel to inspire their brands and boost brand loyalty with their consumers. The goal of this research is to explore the effect of brand communities and satisfaction on brand trust, which in turn has an impact on brand loyalty. In addition, recent research measures the relationship between brand trust, electronic word of mouth (eWOM), repurchase intention and brand loyalty, Findings showed a favorable effect of brand trust and eWOM on brand loyalty, and a positive effect on repurchase intentions on brand loyalty. The analysis also showed that eWOM had a positive effect on the repurchase intention. The research results showed a significant relationship between the constructs under investigation.Keywords
Research Keywords: Brand Community, Brand Trust, Brand Loyalty, Turkey.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri