Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FOTOĞRAF SANATININ TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE KAZANDIĞI YENİ BAKIŞ AÇILARI
(NEW POINTS OF PHOTOGRAPHY ACHIEVED BY TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS )

Author : MELİH TOMAK  Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU, Doç. Dr. Ragıp TARANÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 38-57
DOI Number: :
Cite : MELİH TOMAK Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU, Doç. Dr. Ragıp TARANÇ, (2020). FOTOĞRAF SANATININ TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE KAZANDIĞI YENİ BAKIŞ AÇILARI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 5, p. 38-57. Doi: 10.46872/pj.22.


Summary

Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte insanlar yaşadıkları güzel anları, gördükleri güzellikleri, hayatlarındaki önemli olan olayları fotoğraflamışlardır. İnsanlar bu fotoğrafları aslında bir iletişim aracı olarak kullanmışlardır. Bir haber fotoğrafı ya da o anki mutluluklarını ifade eden fotoğraf hem bir sanat dalı hem de bir iletişim biçimidir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren günlük yaşamın içinde vazgeçilmez bir kavram olarak nitelendirilen teknoloji kültürden sanata hayatımızın her alanında gelişime katkı sağlayan bir araçtır. Günlük yaşam dinamiğimizin oluşumunda etkili olan teknolojik gelişmeler bilim ve sanat alanında değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, sanat ve teknoloji birbirleriyle sürekli etkileşim ve gelişim durumda olan ayrılmaz iki kavramdır. Diğer sanat dallarının aksine fotoğraf sanatı teknolojik gelişmelere çok daha açıktır. Fotoğraf sanatının tarihine bakıldığı zaman gelişen teknolojiyle birlikte toplumlar içinde büyük bir ivme kazandığı açıkça görülmektedir. Özellikle son 20 yılda üretim ve gösterim alanında gösterdiği gelişim ve değişim fotoğraf alanında yeni kavramların ve yeni üretim biçimlerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Fotoğraf sanatına dijital teknoloji kavramının gelmesiyle birlikte geleneksel sanat anlayışına karşı bir duruş olurken, yeni biçimsel üretim ve sunumların oluşumuyla birlikte fotoğrafta yeni bir dil anlayışı doğmuştur. Günümüzde bilgisayarın, internetin ve yeni medyanın hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir ortamda fotoğraf üretiminde yeni görsel içerik üretimi kaçınılmaz bir teknolojik gelişimdir. Bu teknolojik gelişimle birlikte üreticinin veya sanatçının zorlukla oluşturabildiği anlatım dilinin daha kolay bir şekilde oluşturmasına olanak sağlamıştır. SLR (değiştirebilen objektife sahip filmli fotoğraf makinesi) makinelerin yerini dijital kavramı ile DSLR (değiştirilebilen objektife sahip dijital özellikli fotoğraf makinesi) makinelerin gelmesiyle birlikte tek bir cihazda hem fotoğraf hem de video çekim imkânı kullanıcıların daha fazla görsel içerik oluşturmasını sağlamıştır. Fotoğraf makinelerinin geçirdiği büyük değişimlerden sonra bugün makinelerin geldiği son nokta ise ceplerimizde taşıdığımız cep telefonları olmuştur. Bu gelişimle birlikte mobil görsel üretimi ve tüketimi (paylaşımı) anlık iletişimi kolaylaştırdığı gibi yeni bir görsel anlatım dili ve tekniklerinin oluşmasına katkı sunmuştur. Bu çalışmada dijital teknolojiyle yeni görsel üretimi olarak nitelendirilen timelapse-hyperlapse (belirli zaman aralıklarında çekilmiş fotoğrafların birleştirilip video haline dönüşümü), selfie (özçekim) ve drone (insansız hava aracı) çekimlerinin üretim tekniklerinin neler olduğu ve bu görsel üretimin hangi alanlarda kullanıldığı örnekler üzerinden sunumu yapılacaktır.Keywords
teknoloji, sanat, fotoğraf, timelapse, hyperlapse, selfie, drone

Abstract

With the invention of the camera, people photographed the beautiful moments, the beauty they saw, the important events in their lives. People actually used these photos as a means of communication. A news photo or photo that expresses their current happiness is both an art branch and a form of communication. Technology, which has been described as an indispensable concept in daily life since the second half of the 20th century, is a tool that contributes to development in every area of our lives from culture to art. Technological developments that are effective in the formation of our daily dynamics cause changes in science and art. In this context, art and technology are two inseparable concepts that constantly interact and develop with each other. Unlike other art branches, photography art is much more open to technological developments. When looking at the history of the art of photography, it is clearly seen that it has gained a great momentum in the societies with the developing technology. Especially in the last 20 years, the development and change in the field of production and display contributed to the formation of new concepts and new forms of production in the field of photography. Digital to the art of photography with the advent of the concept of technology, there was a stance against the traditional understanding of art, and with the formation of new formal production and presentations, a new understanding of language was born in photography. Today, in an environment where computer, internet and new media penetrate all areas of our lives, production of new visual content is an inevitable technological development. With this technological development, it has enabled the narrative language that the producer or artist can hardly create. With the digital concept of SLR (single lens reflex) with the concept of digital, DSLR (digital single lens reflex) came together with the opportunity to shoot more photos and videos in a single device. After the big changes of the cameras, the last point the cameras came to today was the mobile phones that we carry in our pockets. With this development, mobile visual production and consumption (sharing) facilitated instant communication and contributed to the formation of a new visual expression language and techniques. In this study, the production techniques of timelapse-hyperlapse (combining photographs taken at certain time intervals and converted into videos), selfie and drone (unmanned aerial vehicle) shootings, which are described as new visual production with digital technology, and in which areas this visual production is used presentation will be made.Keywords
technology, art, photography, timelapse, hyperlapse, selfie, drone

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri