Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FOTOĞRAF SANATINDA SÜRREALİZM VE FOTO-MANİPÜLASYON
(SURREALISM AND PHOTO-MANIPULATION IN PHOTO ART )

Author : Gamze DUMLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 123-137
DOI Number: :
Cite : Gamze DUMLU , (2021). FOTOĞRAF SANATINDA SÜRREALİZM VE FOTO-MANİPÜLASYON. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 11, p. 123-137. Doi: 10.46872/pj.229.


Summary

Fotoğraf sanatının estetik ve reklam açısından incelenmesi sonucunda birçok sanatçının çalışması üzerinde hem ham halde bulunan hem de işlenmiş foto-manipülasyonların özellikle basılı mecra ve reklamlarda kullanılan tasarımların incelenmesi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı; işlenmiş fotoğrafların algısal zenginlikleri ele alınması ve sürrealizm bakış açısıyla incelenmesini kapsamaktadır. Markalara ait ürünlerin fotoğraflarının foto-manipülasyon uygulamalarından sonraki görüntülerinin insanlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu incelemeler, ürünlerin hem ham fotoğrafları konularak hem de sürreal bakış açısıyla işlenerek karşılaştırma yöntemi yapılmıştır. Karşılaştırmalar sanatsal bakış açısı ve sanatçıların kendi görüşleriyle yorumlanmıştır.Keywords
Fotoğraf, sanat, sürrealizm, foto-manipülasyon

Abstract

As a result of examining the art of photography in terms of aesthetics and advertisement, it aims to examine both the raw and processed photo-manipulations, especially the designs used in printed media and advertisements. The aim of the study; It covers the perceptual richness of the processed photographs and their examination from the perspective of surrealism. The effects of the photographs of the products of the brands after the photo-manipulation applications on the people were examined. Comparison method was made by placing these raw photographs of the products and processing them from a surreal point of view. The comparisons are interpreted from the artistic perspective and the artists' own views.Keywords
Photography, art, surrealism, photo-manipulation

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri