Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ PAZARININ GELİŞİMİNİN CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ GİDERİLMESİNDE KATKISI
(THE CURRENT GROWTH EFFECT OF HEALTH TOURISM MARKET DEVELOPMENT IN TURKEY FOR THE EVALUATION ON CURRENT ACCOUNT DEFICIT )

Author : Mustafa Isik  Dr. Yakup Ozsezer, Dr. Fikriye ISIK (PhD cadidate)  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 220-240
DOI Number: :
Cite : Mustafa Isik Dr. Yakup Ozsezer, Dr. Fikriye ISIK (PhD cadidate) , (2021). TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ PAZARININ GELİŞİMİNİN CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ GİDERİLMESİNDE KATKISI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 11, p. 220-240. Doi: 10.46872/pj.238.


Summary

Turizm sektörü yarattığı yeni istihdam olanakları sayesinde ve milli gelir ve ödemeler dengesine verdiği olumlu katkı ile Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik kalkınmanın arkasındaki önemli itici güçlerden biri olmuştur. Turizmin ekonomiye kazandırdığı bu gelişim akabinde alternatif alanlarla da etkileşimin artmasını sağlamıştır. Özellikle katma değeri yüksek ve döviz kazandırıcı bir hizmet sektörü olması nedeniyle sağlık turizmi de bu alanların başında gelmektedir. 100 milyar doları geçen bir kâr hacmine ulaşan sağlık turizmi, ülkelerin bu sektöre olan yatırımlarını milli bir politika olarak gündemlerine almalarını sağlamaktadır. Bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4 ile 5’i arası bir oranda cari açık vermesi kritik eşik olarak kabul edilmektedir. Türkiye’nin cari açık göstergeleri çoğunlukla kritik eşik olarak kabul edilen yüzde 4 ile yüzde 5 arasındaki oranın üzerinde gerçekleşmektedir. Bu değerlerin kritik eşik seviyesine çekilmesinde kilit rol oynayacak sektörün sağlık turizmi sektörü olduğunun farkına varılmış ve bu alana yönelik çalışmalara ağırlık verilmeye başlanmıştır. Hindistan, Singapur, Tayland gibi gelişmekte olan ülkeler dış ticaret açıklarını bu sektörden elde etmiş oldukları gelirlerle karşılamakta ve bu sektör her yıl belli bir oranda büyümektedir. Türkiye gibi cari bütçe açığı olan ülkeler için de sağlık turizminin geliştirilmesinin ekonomik anlamda hayati öneme sahip olduğu bir gerçektir. Covid-19 kriziyle birlikte sağlık turizmi ile ilgili planlar tekrar gözden geçirilmeye başlanmış ve Sağlık Bakanlığı, Turizm bakanlığı ve Ekonomi bakanlığının da koordinasyonu ile bu alanda çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Özellikle USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) bünyesinde yapılan altyapı çalışmaları ile kamu ve şehir hastaneleri de altyapı olarak sağlık turizmi hizmeti sunabilecek hale getirilmiştir. Covid-19 krizi ile daha da derinleşen cari işlemler açığımızın ve gerileme kaydeden turizm sektörümüzün toparlanmasında ve kayıpların giderilmesinde sağlık turizmi Türkiye için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların değerlendirilmesinde kamu-özel işbirliği ile hedef pazarların artırılarak zaten artış trendinde olan sağlık turizmimizin çok daha hızlı bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlaması mümkün görülmektedir.Keywords
Sağlık Turizmi, Cari Açık Dengesi, Dış Ticaret Açığı

Abstract

Tourism sector is one of the major driving forces to develop the Turkish economy which provides the positive contributions with new employment opportunities and the national income and payments. With aid of this developments in economy by tourism, it has also increased the interaction with alternative areas. Health Tourism is also one of the special areas in which provides to the country high added value and foreign currency exchange income. Since the revenue outcome by health tourism is reaching up to 100 billion dollars, the national policy of health tourism enable countries has been undertaken as a high interested point of investment needed area. The critical threshold of the country’s Gross Domestic Product (GDP) is 4 to 5 percent as a current account balance and this deficient outcome in Turkey mostly takes on 5 to 4 percent which is a considered as a critical threshold. Health Tourism is expected to play a key role in bringing the values to the positive levels and therefore the focus is becoming on this area by health sector. Developing countries such as India, Singapore, and Thailand meet their foreign trade deficits with the income where they have obtained from this specific sector and the level of growth in this sector is at certain rate every year. The health Tourism is very crucial and significant sector for such a country Turkey, who has current budget deficit, and it is real economic sense. With Covid-19 crisis, the plans related with health tourism is re-evaluated by the coordination between Turkish Ministry of Health, Ministry of Tourism and Ministry of Economy. Especially, with the infrastructure works carried for public and city hospitals has been capable of providing health tourism services within the organization which is called “USHAŞ (International Health Services)”. The health tourism sector offers significant opportunities for Turkey during Covid-19 pandemic effects on our current account deficit and the decline in economic recovery of our tourism industry and losses. With health tourism created opportunities is already in an increasing trend, to contribute to the country’s economy much faster by increasing target markets with public-private cooperation.Keywords
Health Tourism, Current Account Balance, Foreign Trade Deficit

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri