Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAN TIBBİ HATALAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: ULUSAL MAKALELER VE LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DERLEME
(APPLY ON MEDICAL ERRORS IN HEALTH RESEARCH INSTITUTIONS IN TURKEY: ARTICLES AND GRADUATE THESISON ANATIONAL REVIEW )

Author : Mustafa MACİT  Sibel ORHAN, Muhammet GÜMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 241-256
DOI Number: :
Cite : Mustafa MACİT Sibel ORHAN, Muhammet GÜMÜŞ, (2021). TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARINDA UYGULAN TIBBİ HATALAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: ULUSAL MAKALELER VE LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DERLEME. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 11, p. 241-256. Doi: 10.46872/pj.239.


Summary

Tıbbi hatalar, hastaların güvenliği kapsamında önem arz eden bir konu olarak bilinmektedir ve kamuoyunun sağlık bakım politikaları kapsamında yapmış olduğu tartışma konularında dikkate değer bir yer tutmaya başladığı ifade edilmelidir. Geçmiş tarihlerden itibaren varlığını sürdürmekte olan ancak son zamanlarda artış göstermekte olan tıbbi hatalar sağlık hizmetleri kapsamında oldukça önemlidir. Bu kapsamda Türkiye kaynaklı çalışmaların yakın bir geçmişe sahip olduğu ve sayılarının da epey az olduğu belirtilmelidir. Bu çalışma, tıbbi hata kapsamında yapılmış olan araştırmaları derleyip incelemeye alarak tıbbi hataya etki eden faktörleri, hatalar sonucunda ortaya çıkan etkileri, hataya yönelik tutumları ve hata türlerini araştırıp bunlara etki eden faktörlerin neler olduğu hususunda hali hazırdaki bilgileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede tıbbi hata kavramı üzerinde durulmakta, konuyla ilgili uluslararası ve ulusal araştırmalar ele alınmakta, Türkiye’de tıbbi hataya yönelik yapılmış olan çalışmalara dair bilgiler sunulmakta ve gelecekte yapılacak olan çalışmalar adına öneriler verilmektedir.Keywords
Tıbbi Hata; Tıbbi Hata Tutumları; Tıbbi Hata Türleri; Sağlık Kurumlarında Hata

Abstract

Medical errors are recognized as an important issue within the scope of patient safety and it should be stated that they have started to take a noteworthy place in the public debate within the scope of health care policies. Medical errors, which have existed since the past but have been increasing recently, are very important within the scope of health services. In this context, it should be noted that it is quite small and has a number of studies from the recent past of Turkey. This study aims to compile and examine the researches made within the scope of medical errors and to investigate the factors affecting the medical error, the effects resulting from the errors, the attitudes towards the error and the types of errors, and to reveal the current information about the factors that affect them. we focus on medical error concept in this context, international and national research on the subject being discussed, relating to work done for medical bug in Turkey is presented, and gives advice on behalf of the work to be done in the future.Keywords
Medical Error; Medical Failure Attitudes; Types of Medical Errors; Error in Health Institutions

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri