Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİLENEBİLİR ENERJİ
(RENEWABLE ENERGY )

Author : Aysu SARI ÇETİN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 207-216
DOI Number: :
Cite : Aysu SARI ÇETİN , (2021). YENİLENEBİLİR ENERJİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 207-216. Doi: .


Summary

Nüfusun sürekli artmasıyla beraber kullanılan enerjiye duyulan ihtiyaçta bu oranda artmaktadır. Kaynakların sürekli tüketilmesinin gelecek için tehlike oluşturmaktadır. Günümüzde kullanılan fosil yakıtların yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan arayış sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ortaya çıkmıştır. Canlılar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Çevre, ekonomi ve sosyal alanlardan da bakıldığında bu kavramın birbiri ile arasındaki bağlantıların “sürdürülebilir” bağlantılarla ilgili olduğu görülmektedir. Yenilenebilir enerjiler arasında yer alan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi ve jeotermal enerjinin kullanımı hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.Keywords
Güneş enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Enerjisi, Dalga Enerjisi, Biyokütle Enerjisi

Abstract

With the continuous increase of the population, the need for energy used increases at this rate. Continuous consumption of resources poses a danger to the future. As a result of the search that emerged with the insufficiency of fossil fuels used today, the use of renewable energy resources has emerged. Renewable energy source is defined as being able to renew itself at a rate equal to the energy taken from the energy source or faster than the depletion rate of the resource. It is not possible to be consumed permanently by living things. When viewed from the environment, economy and social fields, it is seen that the connections between this concept and each other are related to "sustainable" connections.There is detailed information about the use of solar energy, wind energy, hydroelectric energy, wave energy, biomass energy and geothermal energy, which are among the renewable energies.Keywords
Solar energy, Wind Energy, Hydroelectric Energy, Wave Energy, Biomass Energy

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri