Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATTİLA
(ATTILA )

Author : Yunus Emre TANSÜ  Yunus Emre Tansü& Züleyha Şahan  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 107-116
DOI Number: :
Cite : Yunus Emre TANSÜ Yunus Emre Tansü& Züleyha Şahan, (2020). ATTİLA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 5, p. 107-116. Doi: 10.46872/pj.25.


Summary

Avrupa Hunları, Asya Hunlarının devamıdır. Bu topluluk, IV. yüzyıldan itibaren Doğu Avrupa’da görülmeye başlamıştır. Burada devlet kuran Hunlar’ın en önemli kağanlarından biri Attila’dır. Gösterdiği başarılardan dolayı Attila’ya Tanrı’nın Kırbacı ünvanı verilmiştir. Attila, amcası Rua’nın yanında yetişerek, devlet idaresi ve dış siyaseti hakkındaki esasları öğrenmiştir. Attila, 434 yılında devleti kardeşi Bleda ile yönetmeye başlamıştır. Bleda, zevk ve eğlenceye düşkün olduğundan dolayı Attila, devleti genelde tek başına idare etmiştir. 434 yılında, II.Theodosios Hun sınırlarına Plinthas başkanlığında, bir elçilik göndermiştir. Attila bunu fırsat bilerek Doğu Roma İmparatorluğu ile Margos (Konstantia) Antlaşması’nı imzalamıştır. Avrupa Hun Devleti, bu antlaşma ile siyasi ve ekonomik anlamda önemli ayrıcalıklar elde etmiş, ayrıca Doğu Roma üzerinde hakimiyet kurmuştur. Ren, Alpler ve Vistül Nehri boyunca olan bölgeleri topraklarına katmış, bir çok kavmi ve Bulgarları hakimiyeti altına almış, Pannonia Prima dağıtılmıştır. Bununla birlikte imparatorluk haline gelen Avrupa Hun Devleti, 440 senesine Doğu Avrupa’ya baskıyı arttırmış, 442 yılında ise Belgrad’a yürümüştür. Bundan sonra Attila Balkan Yarımadası’nın bazı kısımlarını, Tuna boyundaki kaleleri ele geçirmiş, Sirmium Naissus (Missa) ve Sofya gibi şehirleri etkisiz hale getirmiştir. Böylece I. Balkan Seferi başarıyla tamamlanmıştır. 445 yılında Attila’nın ağabeyi Bleda öldükten sonra, Orta Avrupa ve Batı Asya’nın hakimi olan Attila, yönetimi tek başına idaresi altında bulundurmuştur. M.S. 447 senesinde Attila, Doğu Roma İmparatorluğu’nu tamamen etkisi altına almak için tekrar yönünü Balkanlara çevirdi. Bu düşüncesinde o dönemde Roma’da ortaya çıkan büyük İstanbul depremi, salgın hastalıklar, ekonomik anlamda yetersizlik gibi etkenler de çok ön plandaydı. Nitekim tüm fırsatlardan sonra Attila imparator Theodosios ile bir takım mektuplaşmalarla isteklerde bulundu. İmparator bu istekleri ağır bulunca da Attila, II. Balkan Seferi’ne çıkmıştır. Bu seferle birlikte Attila, İstanbul’a kadar engelleri kaldırmış ve sonuç olarak iki devlet arasında Anatolios Barışı imzalanmıştır. Attila, bu antlaşma ile Doğu Roma’dan çok ağır siyasi ve ekonomik isteklerde bulunmuştur. Bunun üzerine İmparator Theodosios, Attila’ya suikast düzenlemiş ancak bu suikast başarılı olamamıştır. Tüm bu başarılarının ardından Attila’nın, mitolojideki Savaş Tanrısı Ares’in kılıcını elinde bulundurmasına inanılmıştır. Nitekim bu kılıcı elinde bulunduran her kimse, bu kişinin yeryüzüne hükmedeceğine inanılmıştır. Attila düzenlediği birçok sefer sonrası Sasaniler’i de ortadan kaldırmak istiyordu. Ancak İtalya Seferi sonrası 453 yılında düğün gecesi şüpheli şekilde ölmüştür.Keywords
Attila, Doğu Roma, Theodosios.

Abstract

The European Huns are the continuation of the Asian Huns. This community, IV. From the century onwards in the Eastern Europe started to be seen. Attila is one of the most important Khans of the Huns establishing a state here. Because of her achievements, Attila was given the title of God's Whip'. Attila grew up with his uncle Rua and learned the basics about state administration and foreign policy. Attila started to govern the state with his brother Bleda in 434. As Bleda was fond of pleasure and entertainment, Attila generally managed the state alone. II. Theodosios, sent an embassy to Hun borders under the direction of Plinthas in the same year (434) Taking advantage of this opportunity, Attila signed the Margos (Constantine) Agreement with the Eastern Roman Empire. Treaty has been signed as a result of the political and economic in this sense, important privileges were obtained. The European Hun State gained important political and economic privileges with this treaty and also dominated Eastern Rome. He added the regions along the Rhine, Alps and Vistula River to his land, dominated many tribes and Bulgarians, Pannonia Prima distributed. The European Huns state which became an empire, was in 442, he increased the pressure on Europe and crept to Belgrade. After that Attila Balkan and some parts of the Peninsula have captured the Danube-sized castles, like Sofia. Thus, the First Balkan Expedition successfully completed. After Attila's older brother Bleda died in 445, Attila, who was the ruler of Central Europe and West Asia, kept the administration alone. In 447, Attila again headed towards the Balkans to bring the Eastern Roman Empire under its full influence. In this opinion, the great emerging in the Rome at that time factors such as Istanbul earthquake, epidemic and economic insufficiencyare also very important. As a matter of fact, after all the opportunities, Attila made requests with emperor Theodosios in a number of correspondence. When the emperor found these demands heavy, Attila embarked on the Second Balkan Expedition. This time the Attila removed the obstacles until Istanbul and consequently, Anatolios Peace was realized between the two states. Attila made heavy political and economic demands from Eastern Rome with this treaty. Emperor Theodosios then assassinated Attila, but this assassination was not successful. After all these achievements, Attila was believed to hold the sword of Ares, the God of War in mythology. As a matter of fact, anyone who possesses this sword is believed to rule this earth. After many expeditions, he wanted to eliminate Sasani, but after the Italian Expedition, the wedding night died suspiciously in 453.Keywords
Attila, Eastern Rome, Theodosios.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri