Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KONUSUNDAKİ DEĞERLERİ
(VALUES OF UNIVERSITY STUDENTS CONCERNING DEMOCRACY )

Author : Füsun Gülderen ALACAPINAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 117-131
DOI Number: :
Cite : Füsun Gülderen ALACAPINAR , (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ KONUSUNDAKİ DEĞERLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 5, p. 117-131. Doi: 10.46872/pj.26.


Summary

Demokratik anlayışın öğrencilere benimsetilmesinde bilişsel, devinişsel ve sezgisel alan kadar duyuşsal alanın da etkisi olabilir. Nitekim öğrenilmiş davranışların %25’ni tek başına duyuşsal karakteristiklerin açıkladığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu bağlamda öğrencilerin demokrasi algıları ve tutumları üzerine Türkiye’de yapılan araştırmalarda çeşitli bulgular elde edilmiştir. Bu araştırmada demokrasi denince üniversite öğrencilerinin aklına neler gelmekte, bulundukları ortamda bu değerlerin hangilerini yaşamakta ve öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? Sorularına yanıt aranmıştır. Bu sorulara aranan yanıtlar eğitim yetişeklerin hazırlanmasına ve geliştirilmesine katkı getirebilir. Böylece demokrasiyi benimseyen, geliştiren ve savunan bireyler yetiştirilebilir. Araştırmada nicel araştırmanın tarama tekniği ile nitel araştırmanın görüngübilim yöntemi ve temel analiz ile odak grup görüşmesi birlikte kullanılmıştır. Nicel araştırmada öğrencilerin demokrasi ile ilgili akıllarına gelen beş değeri toplanmış; bunlar tablolaştırılıp yüzdeler halinde sunulmuştur. Daha sonra bu veriler temel analiz yöntemiyle içerik, söylem, konuşma analizine tabi tutulmuştur. Her sınıftan random yoluyla seçilen kız ve erkek öğrencilerle yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi yapılmıştır. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar, kaydedilmiş, sonra bunlar çözümlenmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlardaki cümle bozuklukları, yine öğrencinin oluru alınarak düzeltilmiştir. Bunlar da araştırmaya aynen konulmuştur. Öğrenciler demokrasi kavramına genellikle eşitlik, özgürlük, adalet, güven, insan hakları anlamlarını yüklemişlerdir. Yaşadıkları ortamda bu kavramlara uygun davranışları çoğu kez bulamadıklarını vurgulamışlardır. Bunun nedenlerini yönetenlere, partilere, vekillere, halka, yasalara, saygısızlığa, torpile, adam kayırmaya bağlamışlardır.Keywords
Değerler, Demokrasi, Üniversite öğrencileri.

Abstract

As well as cognitive, psychomotor and intuitive areas, affective area may well be effective in imparting understanding of democracy to students. Indeed, studies show that 25% of all learned behaviour can be explained by affective characteristics alone. In Turkey too there are studies in this context leading to various findings concerning students’ democracy-related perceptions and attitudes. The present study seeks answers to such questions as what comes to minds of university students when there is mention of democracy, which values of democracy they experience in their environments and whether there are significant differences between the opinions of students in this respect. Sub-Problems of this research are what do you think of university students when it comes to democracy? What are these values in their environment? Is there a meaningful difference between students' views? Responses to these questions may contribute to the development of education programmes which will in turn serve to the purpose of training individuals who adopt, defend and further improve democracy. The study used the surveying technique of quantitative research phenomenological method of qualitative research together accompanied by baseline analysis and focus group interview. In quantitative survey, five values that students have in their minds in relation to democracy were gathered and tabulated as percentage distribution. Then these data were made subject to content, discourse and speck analysis. Semi-structured focus group meetings were conducted with male and female students randomly selected from all classes. Responses given by students were recorded and then transcribed. Grammar mistakes and other problems in students’ statements were corrected by taking the consent of students concerned and included in the survey. Students in general attributed such meanings as equality, freedom, justice and human rights to the concept of democracy. They stressed that they rarely come across such values and appropriate behaviour in environments they live and pointed out to political parties, deputies, people, legislation, disrespect and nepotism and favouritism as causes.Keywords
Democracy, University students, Values.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri