Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VASİF ADIGOZALOV’UN “ÖLÜLER” OPERASINDAKİ KORO SAHNELERİNİN DRAMATİK ROLÜ
(THE DRAMATURGİCAL ROLE OF CHORAL SCENES İN VASİF ADİGOZALOV’S OPERA “DEAD” )

Author : Leyla Zaliyeva    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 57-67
DOI Number: :
Cite : Leyla Zaliyeva , (2021). VASİF ADIGOZALOV’UN “ÖLÜLER” OPERASINDAKİ KORO SAHNELERİNİN DRAMATİK ROLÜ . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 12, p. 57-67. Doi: .


Summary

Vasif Adıgozalov, XX Yüzyılın 70’li yıllarında Azerbaycan kompozisyon okulunun parlak gelişimi sırasında dikkatleri üzerine çeken sanatçılardan biriydi. Azerbaycan’ın büyüleyici bir köşesi olan Karabağ’da, ünlü ve yetenekli şarkıcı Zülfü Adigozalov’un ailesinde doğan V.Adigozalov’un çalışmaları, milli müzik kültürünün paha biçilmez sayfalarını yansıtıyordu. Edebiyyat tarihine komedi olarak giren öyküye dayalı “Ölüler” operası, aynı zamanda müzik tarihimizin ilk komedi operası olarak kabul edilmektedir. Ancak eseri tanıyan her Azerbaycanlı, aslında burada ne kadar büyük bir trajedinin olduğunu anlıyor. V.Adigozalov bu eseri konservatuardan mezun olduktan sonra yazmaya başladı. Oyun, M.F.Akhundov’un adını taşıyan Azerbaycan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu’nda 1963 yılında sahnelendi ve başarılı oldu. V.Adıgozalov’un operasında koro, eserin dramatik gelişiminde ana karakterlerden biri olarak hareket eder. Her koro sahnesi, olayların gidişatını koşullandırmanın yanı sıra, içlerinde itici bir güç görevi görür. Koro aynı zamanda halkın imajını temsil etmekte ve eserin ana fikrini ifade eden aldatılmış, mazlum ve cahil karakteri temsil eder. Bu bakımdan özellikle kadın korolarına dikkat edilmelidir. Çünkü bu cehaletin kurbanı olan kadınlar. Bu nedenle kadın korolarının çığlıkları, derin tradejileri ve dramları yansıtılır. Kadın temasının bir başka somut örneği de Nazlı ve annesi ile birlikte sahnelerde görülüyor. Özellikle, Nazılının ölmüş kız kardeşinin dönüşüne olan inancını, sonunda tüm umutlarını yitirdiğini ve büyük bir travma geçiren genç kızların inlemelerini ifade eden kroo sahneleri operadaki tradejinin dramatic doruk noktasıdır. Koroların müzik diline baktığımızda ulusal intonasyon ve ritmik özellikler dikkat çekiyor. Bestecinin müzik dilinin özelliği olan halk müziği intonasyonları, operanın tüm sahnelerinde ve koroda açıkça hissedilir. Koroların hazırlanmasında V.Adıgözalov’un vokal müziğinin kendine özgü melodileri dikkate alındığında vokal ve koro performansının önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu yön, bestecinin vokal müziği de dahil olmak üzere diğer müzik ve sahne çalışmalarına da yansımıştır.Keywords
Vasif Adıgozalov, koro, opera, dramaturji, trajedi.

Abstract

Vasif Adigozalov was one of the artists who attracted attention during the brilliant development of the Azerbaijani composition school in the 70 s of the XX century. Born in Karabakh, a fascinating sorner of Azerbaijan, in the family of the famous and talented singer Zulfu Adigozalov’s works reflected the priceless pages of the national music culture. The story-based opera “The Dead”, which entered the history of literature as a comedy, is also regarded as the first comedy opera in our music history. However, every Azerbaijani who knows the work realizes what a great tragedy is actually happening here. V.Adigozalov began writing this work after graduating from the conservatory. The play was performed at the Azerbaijan State Opera and Ballet Theater named after M.F.Akhundof, in 1963. In V.Adigozalov’s opera, the choir acts as one of the main characters in the dramatic development of the work. Each choral stage server as a driving force within, as well as conditioning the course of events. The choir also represents the image of the public and character that expresses the main idea of the work. In this respect, particular attention should be paid to women’s choir. Because women who are victims of this ignorance. Therefore, the screams, deep tragedies and dramas of the women’s choir are reflected. Another concrete example of the women’s theme is seen in the scenes with Nazli and her mother. In particular, choral scenes, which express Nazli’s belief in the return of his dead sister, eventually lost all hope, and the moaning of traumatized young girls, are the dramatic culmination of the tragedy in opera. When we look at the musical language of the choirs, national intonation and rhythmic features draw attention. The intonations of folk music, characteristic of the composer’s musical language, are clearly felt in all stages of the opera and in the choir. Considering the unique melodies of V.Adigozalov’s vocal music in the vocal and choral performance is important. This direction is also reflevted in other music and stage work, including the composer’s vocal music.Keywords
Vasif Adigozalov, choir, opera, dramaturgy, tragedy.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri