Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DIASPORA AS AN ELEMENT OF PUBLIC DIPLOMACY: STATE POLICIES OF ALBANIA AND KOSOVO
(DIASPORA AS AN ELEMENT OF PUBLIC DIPLOMACY: STATE POLICIES OF ALBANIA AND KOSOVO )

Author : Ramadan ÇİPURİ  Rigon HARXHI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 58-74
DOI Number: :
Cite : Ramadan ÇİPURİ Rigon HARXHI, (2021). DIASPORA AS AN ELEMENT OF PUBLIC DIPLOMACY: STATE POLICIES OF ALBANIA AND KOSOVO. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 58-74. Doi: .


Summary

Özet Diaspora bir ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için önemli bir aktördür. Bir çok ülke diaspora ile işbirliğinin devlet politikasının önemli bir parçası olduğunu anlamıştır. Aynı milliyete sahip iki farklı ülke olan Arnavutluk ve Kosova tarafından desteklenen Arnavut diasporası dünyadaki en nadir diasporalardan birisidir. Bu çalışma bu iki ülkenin kamu diplomasisi boyutunda Arnavut diasporası ile gerçeklestirmeye çalıştıkları devlet politikalarının iletişim ve ilişkilerin diaspora üzerinde ki bağlılık, politikalar ve etkisini incelemektedir. Bu çalışma Arnavutluk ve Kosova’daki diaspora için çalışan özel kurumların çalışmaları ile sonuçlarını karşılaştırmaktadır. Bu analizin gerçekleştirilmesi için verilerin elde edilmesinde iki ulkedeki diaspora ile ilgili kurumların çalışmalarının incelenmesinin yanı sıra 13 farklı ülkede yaşayan 249 Arnavut vatandaşı ile anket ve içerisinde araştırmacıların, Arnavut derneklerine kayıtlı aktivistler ve liderlerin olduğu sekiz adet mülakat yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre çok belirgin bir seviyede fark olmasa da Kosova’nın Arnavutluğa göre diasporaya yönelik daha etkili politikalar takip ettiği anlaşılmıştır. Diasporanın kendi kendine mükemmel seviyede organize olduğu ve her iki ülkenin katkısının da büyük ölçüde propaganda seviyesinde kaldığı ve kamu diplomasi açısından önemli bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Arnavut diasporası, kamu diplomasisi, yumuşak-güç, propaganda, Arnavutluk, KosovaKeywords
Arnavut diasporası, kamu diplomasisi, yumuşak-güç, propaganda, Arnavutluk, Kosova

Abstract

Abstract The diaspora is an important actor in the political, economic, social, and cultural development of a country. Governments of different countries have understood cooperation with the diaspora as an important part of state policies. The case of the Albanian diaspora is one of the rarest in the world, as it is supported by two different countries with the same nationality, Albania and Kosovo. This study analyzes the commitment, policies, and influence that these two countries have had in communication and relations with the Albanian diaspora, with the aim of developing their state policies within the dimensions of public diplomacy. The study makes a comparative analysis between the results and the institutional work of special institutions for the diaspora in Albania and Kosovo. The analysis was conducted on the data collected from a survey conducted with 249 Albanian citizens living in 13 different countries of the world, 8 interviews with researchers, leaders, and activists of Albanian associations in the diaspora, as well as the evaluation of activities conducted by institutions in these two countries. Some of the results achieved in this study are that although not at sufficient levels, Kosovo has pursued more effective policies than Albania regarding the diaspora. The diaspora appears to us as the most self-organized within it, and the contribution of both countries remains mostly at the propaganda level and without any major influence on public diplomacy. Keywords: Albanian diaspora, public diplomacy, soft-power, propaganda, Albania, KosovoKeywords
Albanian diaspora, public diplomacy, soft-power, propaganda, Albania, Kosovo

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri