Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNDE HARİTALAR VE HARİTALAMA: HÜMANİST BİR PERSPEKTİF
(MAPS AND MAPPING IN LITERARY CRITICISM: A HUMANISTIC PERSPECTIVE )

Author : Zeynep HARPUTLU SHAH    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 75-91
DOI Number: :
Cite : Zeynep HARPUTLU SHAH , (2021). EDEBİYAT ELEŞTİRİSİNDE HARİTALAR VE HARİTALAMA: HÜMANİST BİR PERSPEKTİF. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 75-91. Doi: .


Summary

Edebiyat ve haritalama arasındaki ilişki sosyal ve beşerî bilimlerdeki araştırmacılar arasında uzun süredir bir ilgi alanı olmuştur. Özellikle yirminci yüzyılın ortalarından itibaren, kartografya alanındaki teknolojik gelişmeler ve hümanistik coğrafyanın ortaya çıkışı, edebi haritalamayı ilgi çekici disiplinler arası bir alana dönüştürdü: Edebiyat Coğrafyası. Bu doğrultuda, bu çalışma, hümanist bir bakış açısıyla, edebiyat eleştirisinde haritaların ve haritalamanın rolü ve artan önemi hakkında eleştirel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, hümanistik coğrafyaya özel bir vurgu yapmakta ve kartografyadaki dikkate değer gelişmelerle birlikte, insanların yer ve mekân deneyiminin yanı sıra kendine özgü yön bulma ve bilişsel becerilerinin edebiyat coğrafyası ve bilişsel becerilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ileri sürmektedir. Söz konusu alanlar, yazarların, okurların ve eleştirmenlerin edebi eser ve edebiyat araştırmalarında mekânsallığı çeşitli şekillerde deneyimleme, inceleme veya temsil etme konusunda yeni bakış açıları sağlar. Bu bağlamda makale, 1960'lardan itibaren mekânsallık, haritalama ve edebiyat üzerine yürütülen disiplinler arası araştırmalara teorik ve tarihsel bir yaklaşımla haritaların ve haritalamanın yaratıcı anlatılarda ve eleştirel çalışmalarda kullanımına ilişkin dikkate değer örnekler sunmaktadır. Dahası, mevcut çalışma, dijital çağda edebi haritacılık ve bilişsel haritalamanın ilerlemesinin, spesifik gerçek/hayali mekânlar, alanlar veya manzaralarla ilişkilendirilen karmaşık insan duyuları, duyguları ve ruh hallerinin mekânsal/görsel temsillerini üreterek dijital çağda beşerî bilimler alanında yeni fırsatlar sunduğunu ileri sürmektedir.Keywords
Haritalama; Edebiyat Coğrafyası; Hümanistik Coğrafya; Bilişsel Haritalama; Edebiyat Eleştirisi; Yer ve Mekân

Abstract

The relations between literature and mapping have long been an area of interest among researchers in social sciences and humanities. From the mid-twentieth century, in particular, technological advancements in cartography and the emergence of humanistic geography have transformed literary mapping into an enthralling interdisciplinary field: Literary Geography. In this line, this study aims to provide a critical overview of the role and increasing significance of maps and mapping in literary criticism through a humanistic perspective. The study places a special emphasis on humanistic geography and argues that, along with the notable developments in cartography, humans’ experience of space and place, as well as their distinctive navigation and cognitive skills, have contributed considerably to the development of literary geography and cognitive mapping which provide new perspectives on understanding the various ways authors, readers and critics experience, view or represent spatiality in literature and literary studies. In this respect, the article outlines a theoretical and historical approach to the growing interdisciplinary research carried out on spatiality, mapping and literature since the 1960s and presents notable examples regarding the use of maps and mapping in imaginative narratives and critical works. Furthermore, the present work contends that the progress of literary cartography and cognitive mapping in the digital era provides new opportunities for digital humanities by generating spatial/visual representations of complicated human senses, feelings and moods associated with particular real/imaginary spaces, places or landscapes used in narratives.Keywords
Mapping; Literary Geography; Humanistic Geography; Cognitive Mapping; Literary Criticism; Space and Place

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri