Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
(VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN HEALTHCARE )

Author : Deniz Altun  Gonca Telli Yamamoto  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 92-104
DOI Number: :
Cite : Deniz Altun Gonca Telli Yamamoto, (2021). SAĞLIK HİZMETLERİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 92-104. Doi: .


Summary

Sağlık sektörü, Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisinin büyük bir uygulayıcısı haline gelmiştir. Bu makale, sağlık ve tıp profesyonellerinin ameliyat ve kişisel gelişim için VR teknolojisini nasıl kullanabileceklerini ve ayrıca fiziksel ve zihinsel engelli kişilerin yenilikçi VR tekniklerinden nasıl yararlanabileceğini göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, sağlık sektöründe VR teknolojisi ile sağlanabilecek yenilikçi sağlık uygulamalarını incelemek ve bu uygulamaların iyi alternatifler olup olmadığı konusunda kavramsal bilgi sağlamaktır. Bu amaçla sanal gerçeklik teknolojisinin sağlık sektörü ile ilişkisi literatür taraması yapılarak incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki VR sağlık şirketlerinin projeleri ve VR Sağlık projelerini uygulayan hastanelerin deneyimleri taranmış ve söz konusu teknolojiyi seçme nedenleri incelenmiştir. VR teknolojisini kullanırken, telepresence kavramı kullanıcının “içindeymiş gibi” hissetmesini sağlamaktadır ve bu teknolojinin bir deneyim aracı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları, VR teknolojisi ile yapılan sağlık uygulamalarının sonuçlarının insanlara kendilerini o deneyimde hissettirmede başarılı olduğunu belirtmektedir. Özellikle VR sağlık uygulamaları, engelli bireylerin herhangi bir kısıtlama veya zorluk yaşamadan her yere ulaşmasını sağlmaktadır. Bulgular, VR sağlık uygulamalarının TSSB süreçlerinde sağlık sektörü alanında klasik terapi etkinliklerine güçlü bir alternatif olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu tanımlayıcı çalışma, karmaşık cerrahi veya tedavi biçimlerinin görselleştirilmesinden ve bunların sanal ortamların tedavilerin farklı VR kullanım türlerine uygulanmasından oluşmaktadır. Son olarak, sağlık hizmetlerinde VR'nin kullanılması, VR'nin teşhis, tedavi, terapi, eğitim ve öğretim için yararlı bir araç olduğunu göstermiştir.Keywords
sanal gerçeklik, VR, tele cerrahi, TSSB, travma sonrası stres bozukluğu, ağrı tedavisi

Abstract

The healthcare industry has become a big adopter of Virtual Reality (VR) technology. This paper demonstrates how healthcare and medical professionals can use VR technology for surgery and personal development, and also how physically and mentally disabled people can benefit from the innovative VR techniques. The purpose of this research is to examine the innovative healthcare applications that can be provided with VR technology in the health sector and to provide conceptual information about whether these applications are good alternatives. For this purpose, the relationship of VR technology with the health sector has been examined through a literature review, and the results have been revealed in a comparative manner. The projects of VR healthcare companies around the world and the experiences of hospitals implementing VR Health projects were scanned and the reasons for choosing the technology in question were examined. When using VR technology, the concept of telepresence makes the user feel “inside” and this technology has turned out to be an experience tool. The research findings indicate that the results of health applications made with VR technology are successful in making people feel that experience. In particular, VR health applications enable disabled individuals to reach everywhere without any restrictions or difficulties. The findings reveal that VR health applications can be a strong alternative to classical therapy activities in the field of the healthcare sector during PTSD processes. This descriptive study has been comprised of visualization of complex forms of surgery or treatment and their implementations of virtual environments to the different types of VR usage of treatments. Finally, the use of VR in healthcare has shown that VR is a useful tool for diagnosis, treatment, therapy, education, and training.Keywords
virtual reality, VR, telesurgery, PTSD, post-traumatic stress disorder, pain treatment

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri