Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN MİRAS HUKUKU VE BİYOLOJİK ANA BABANIN RIZASI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE ADOPTION OF CHILDREN IN TERMS OF THE HERITAGE LAW AND BIOLOGICAL PARENT'S CONSENT )

Author : Kumru Kılıçoğlu YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 105-113
DOI Number: :
Cite : Kumru Kılıçoğlu YILMAZ , (2021). KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNİN MİRAS HUKUKU VE BİYOLOJİK ANA BABANIN RIZASI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 105-113. Doi: .


Summary

Küçüklerin evlat edinilmesinde, kuşkusuz, temel amaç, çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile yasal mevzuatımızda, çocuk ile ilgili her türlü konuda “çocuğun üstün yararı” kavramı önem taşımaktadır. Evlat edinmede, mirasçılık açısından tartışılması gereken hususlar vardır. Bir kimsenin evlat edinilmesi halinde, evlat edinilen kişi, hem biyolojik ana babasının hem de onu evlat edinen kişi ya da kişilerin mirasçısı olabilmektedir. Buna rağmen, evlat edinilenin ölmesi halinde, onun mirasçısı, yalnızca biyolojik ana babası olmaktadır. Küçüğün farklı nedenlerle, devlet korumasında olması mümkündür. Ana/babasının cezaevinde olması, ana/babasının aile hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi ya da ana/babasının kim olduğunun bilinmemesi gibi. Çocuğun en temel ihtiyacı olan sevgi ihtiyacının herhangi bir sebeple ailesi tarafından değil, bir kurum tarafından ve sonrasında çocuk evlat edinilebilirse, evlat edinenler tarafından karşılanması göz önünde bulundurulduğunda, evlat edinilenin ölmesi halinde, biyolojik ana/babasının, yasal mirasçı sıfatına sahip olmasının doğru olmadığı görüşündeyim. Evlat edinmede asıl amaç, çocuğun üstün yararını sağlayabilmek iken; evlat edinilen bir küçüğün, biyolojik ana/babasının onun mirasçısı olabilmesi tartışılması gereken bir konudur. Tartışılacak diğer konu, çocuğun biyolojik ana/babasının evlat edinmeye rıza vermesi gerekliliğidir. Bazı durumlarda rızanın aranmaması söz konusu olabilmektedir. Rızanın aranmaması, uygulamada ciddi sorunlara yol açmaktadır. Rıza aranmayacak ise, rızanın aranmamasına ilişkin bir mahkeme kararı gerekmektedir. Bu karardan sonra, evlat edinmenin diğer şartlarının mevcut olması halinde, çocuğun mahkeme kararıyla evlat edindirilmesi mümkündür. Evlat edinmek isteyen kişiler, bu süreci oldukça zor geçirmektedir. Bu süreç aynı zamanda çocuğun üstün yararı ilkesi ile bağdaşmayan sonuçlara yol açmaktadır. Çalışmamızda, evlat edinmeyi sınırlı olarak küçüklerin evlat edinilmesi ile sınırlı olarak inceledikten sonra, mirasçılık yönünden uygun bulmadığımız hususlara değinerek, rızanın aranmaması konusundaki uygulamaya çözüm önerileri getireceğiz.Keywords
Çocuk, ergin, evlat edinme, rıza, miras

Abstract

Undoubtedly, the main purpose in the adoption of a child is to protect the best interests of the child. In the United Nations Convention on the Rights of the Child and our legal legislation, the concept of "the best interest of the child" is important in all matters related to the child. In adoption, there are issues that need to be discussed in terms of inheritance. In the event that a person is adopted, the person who was adopted can be the inheritor of both his biological parents and the person or persons who adopted him. However, if the adopted person dies, his heir is only his biological parents. There may be a lot reasons to leave the child to state protection, such as the fact that the parents are in prison, the parents do not fulfill the obligations arising from the family law, or the parents are not known. Considering that the child's most basic need for love is met not by his family, but by an institution and later, if the child can be adopted by the adopters, I think that it is not right for the biological parent / father to have the title of legal heir if the adopted person dies. While the main purpose in adoption is to provide the best interests of the child; The fact that a child, who has been adopted, can be the heir of his biological mother / father is an issue that needs to be discussed. Another issue to be discussed is that the child's biological parent must consent to adoption. In some cases, consent may not be sought. Failure to seek consent causes serious problems in practice. If consent is not sought, a court decision not to seek consent is required. After this decision, if other conditions of adoption exist, it is possible for the child to be adopted by court order. Those who want to adopt have a very difficult time in this process. This process also leads to results that are incompatible with the principle of the best interests of the child. In our study, after examining adoption limited to the adoption of children, we will address the issues that we do not find appropriate in terms of inheritance, and we will bring solutions to the application of not seeking consent.Keywords
Child, minor, adoption, consent, inheritance

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri