Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇATAK İLÇESİNDE (VAN) ARICILIĞIN MEVCUT DURUMU, PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS OF BEEKEEPING IN ÇATAK DISTRICT (VAN) )

Author : Mehmet BOZKOYUN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 121-133
DOI Number: :
Cite : Mehmet BOZKOYUN , (2021). ÇATAK İLÇESİNDE (VAN) ARICILIĞIN MEVCUT DURUMU, PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 121-133. Doi: .


Summary

Doğu Anadolu Bölgesinde, Van iline bağlı olan Çatak ilçesi, coğrafi olarak 38°01'30.1" - 37°59'54.6" kuzey paralelleri ile 43°03'13.6" - 43°03'32.4" doğu meridyenleri arasında yer alır. İlçe, Davis’in Grid (kareleme) sisteminde B9 karesi içerisinde yer almaktadır. İlçe genelinde arılar için önemli olan ballıbabagiller, kekikler, gevenler, ada çayları vb. aromatik bitkiler (bal kalitesi açısından) geniş alanlarda yayılış göstermektedir. Bu bağlamda ilçenin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık içerisinde arıcılık önemli bir yer tutmaktadır. Tam bu noktada, çalışmanın amacı önemli bir arıcılık potansiyeline sahip olan Çatak ilçesindeki arıcılığın mevcut durumunu ortaya koymak, arıcılığın problemlerini belirlemek ve ilçede arıcığın geliştirilmesi için çözüm önerileri ortaya koymaktır. Çatak ilçesi, Van ilindeki ilçeler arasında, gerek arı kovanı sayısında, gerek bal ve bal mumu üretiminde, gerekse arıcılık faaliyeti yapılan işletme sayısı bakımından, Bahçesaray ilçesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Nitekim, 2020 yılı itibari ile ilçede arıcılık faaliyeti yapılan işletme sayısı 188, arı kovanı sayısı (eski+yeni) 30.000’dir. Buna karşılık aynı yıl itibari ile bal üretimi 350 ton iken, bal mumu üretimi ise 25.5 ton olarak gerçekleşmiştir. İlçe genelinde yıllar itibari ile bakıldığında gerek arı kovanı sayısında, gerekse işletme sayısında dalgalanmaların olduğu görülmektedir. Öte taraftan yıllar itibari ile bal üretiminde genel olarak bir artış olmasına karşın, bu üretimin Van ili içerisindeki payının azaldığı görülmektedir. Nitekim Çatak ilçesinde üretilen balın il içerisindeki payı 2004 yılında %35 iken, 2010 yılında bu pay %30 ve nihayet 2020 yılında %18’e kadar gerilemiştir. Bunun temel nedeni, ildeki diğer ilçelerde bal üretim miktarındaki artışlardır. Sonuç olarak mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda ilçede arıcılık faaliyetleri için uygun koşulların var olmasına rağmen arıcılığın istenilen düzeye gelmediği tespit edilmiştir.Keywords
Arıcılık, Bal, Çatak, İşletmeler

Abstract

Çatak district, which is connected to Van province in the Eastern Anatolia Region, is geographically located between 38 ° 01'30.1 "- 37 ° 59'54.6" north parallels and 43 ° 03'13.6 "- 43 ° 03'32.4" east meridians. The district is located in the B9 square in Davis' Grid (quadrature) system. It is important for bees throughout the district, such as, lamiaceae, thyme, rattleweed (astragalus), salvia aromatic plants (in terms of honey quality) spread over wide areas. In this context, beekeeping has an important place in animal husbandry, which is one of the main sources of income in the district. At this point, the aim of the study is to reveal the current situation of beekeeping in Çatak district, which has an important beekeeping potential, to determine the problems of beekeeping and to offer solutions for the development of beekeeping in the district. Çatak district ranks second after Bahçesaray district in terms of the number of beehives, honey and beeswax production, and the number of enterprises engaged in beekeeping among the districts in the province of Van. As a matter of fact, as of 2020, the number of enterprises engaged in beekeeping activities in the district is 188 and the number of beehives (old + new) is 30,000. On the other hand, honey production was 350 tons as of the same year, while beeswax production was 25.5 tons. On the other hand, although there has been a general increase in honey production over the years, it is observed that the share of this production in Van province has decreased. As a matter of fact, while the share of honey produced in Çatak district in the province was 35% in 2004, this share decreased to 30% in 2010 and finally to 18% in 2020. The main reason for this is the increase in honey production in other districts in the province. As a result, considering the current conditions, it has been determined that although there are suitable conditions for beekeeping activities in the district, beekeeping does not reach the desired level.Keywords
Beekeeping, Honey, Çatak, Businesses

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri