Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEŞİL BİNALAR
(GREEN BUILDINGS )

Author : Cansu SARI TEKİN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 134-140
DOI Number: :
Cite : Cansu SARI TEKİN , (2021). YEŞİL BİNALAR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 134-140. Doi: .


Summary

Kaynakların hızla tükenmeye başlaması, iklim koşullarının değişmesi ve yapıda kullanılan malzemelerin çevreye ve doğaya verdiği zararları minimum seviyeye indirmek amacıyla ortaya çıkmış olan yeşil binaların teknolojiyle beraber kullanıcıların isteklerine cevap verdiği görülmektedir. Ekolojik dengenin devam etmesine imkan sağlayan ve doğada bir bütün içinde yer alan canlıların bir arada yaşamasına olanak sağlayan bu yapılar, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak uzun ömürlü, daha sağlam ve kaliteli yapıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tasarım aşamasından itibaren multidisipliner bir anlayışla ortaya çıkan bu yapıların, belirli standartlar çerçevesinde yapıda uygulanan kriterler ile arazi kullanımı, su, enerji, ısıtma ve soğutma, havalandırma, aydınlatma, atık yönetimi ve geri dönüştürme gibi konuları yenilenebilir enerji kapsamında karşıladığı görülmektedir. Bu kapsamda yapılacak üretimin sağlanabilmesinde bazı sertifika sistemlerinin de ortaya çıktığı da görülmektedir. Çalışmada; “yeşil bina” sistemine katkı sağlayan doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilmesi için yapıya etki eden kriterler bu multidisipliner yaklaşım çerçevesinde incelenmiştir.Keywords
Yeşil tasarım, sürdürülebilir binalar, yeşil bina sertifika sistemleri.

Abstract

It is seen that the green buildings, which have emerged in order to reduce the damage to the environment and nature, with the rapid depletion of resources, changing climatic conditions and the materials used in the building, respond to the demands of the users with technology. These structures, which allow the continuation of ecological balance and allow the living beings in nature to live together in a whole, cause the emergence of long-lasting, more robust and quality structures by using sustainable materials. It is seen that these structures, which emerged with a multidisciplinary approach from the design stage, meet the criteria applied in the building within the framework of certain standards and the subjects such as land use, water, energy, heating and cooling, ventilation, lighting, waste management and recycling within the scope of renewable energy. It is also seen some certificate systems have emerged in ensuring the production to be made within this scope. In the study; In order to protect and sustain the natural resources that contribute to the "green building" system, the criteria that affect the building have been examined within the framework of this multidisciplinary approach.Keywords
Green design, sustainable buildings, green building certification systems

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri