Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKLAM GRAFİĞİNDE MANİPÜLASYON
(MANIPULATION IN AD GRAPHICS )

Author : Ferrah Nur DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 159-169
DOI Number: :
Cite : Ferrah Nur DÜNDAR , (2021). REKLAM GRAFİĞİNDE MANİPÜLASYON. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 159-169. Doi: .


Summary

Grafik tasarımının reklam uygulamalarındaki kullanımı ‘‘reklam grafiği’’ olarak tanımlanmaktadır. Reklam grafiğinde, bir grafik tasarımcısının kullandığı grafiksel imgelerle vermek istediği mesajın, o mesajın alıcısı durumundaki hedef kitle tarafından anlaşılır ve algılanabilir olmalıdır. Grafik tasarımında yaptığı iletişim sürecinde vermek istediği mesajı hedef kitlesi tarafından doğru şekilde algılanması gerekmektedir. Algı, görsel algı ve algı yönetimi kavramları manipülasyon kavramları üzerinde durulmuştur. Örnek reklam iletilerinin görsel ve sözel göstergeler yoluyla yapılan iletişiminde hedef kitleyi neyi nasıl söylediği, ne ima ettikleri, nasıl yönlendikleri ve grafik tasarımı ögeleri ile birlikte analiz edilmiştir.Keywords
Algı Yönetimi, Reklam Grafiği, Manipülasyon, Reklam.

Abstract

The use of graphic design in advertising applications is defined as "advertising graphics". In the advertising graphic, the message that a graphic designer wants to give with the graphical images used must be understandable and perceptible by the target audience, who is the recipient of that message. The message he wants to give in his communication process in graphic design must be perceived correctly by the target audience. Perception, visual perception and perception management concepts are focused on manipulation concepts. In the communication of sample advertising messages through visual and verbal indicators, what the target audience said, what they implied, how they were directed and graphic design elements were analyzed. In the study, it is aimed to show how perception, visual perception and manipulation of advertising messages affect the audience, how perception and visual perception are transformed into conscious perception illusions. It has been emphasized whether the advertising messages are delivered in the clearest and most clear way and in which way they affect the target audience.Keywords
Perception Management, Advertising Graphics, Manipulation, Advertising.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri