Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGU DÜZENLEME İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN VEYA UYARLANAN ÖLÇEK ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
(THE REVIEW THE SCALES DEVELOPED OR ADAPTED IN TURKEY RELATED TO EMOTION REGULATION )

Author : Sümeyya Tatlı HARMANCI  F. Abide Güngör-Aytar  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 170-184
DOI Number: :
Cite : Sümeyya Tatlı HARMANCI F. Abide Güngör-Aytar, (2021). DUYGU DÜZENLEME İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN VEYA UYARLANAN ÖLÇEK ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 170-184. Doi: .


Summary

Bu araştırmanın amacı; duygu düzenleme ile ilgili Türkiye’de geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin meta-analiz yöntemiyle incelenmesidir. Araştırma verilerinin toplanmasında ölçüt örneklem tekniğinden yararlanılmış, belirlenen ölçütler doğrultusunda seçilen 40 ölçek çalışması araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Çalışmaların analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler; tablolarda sayılar ile grafiklerde ise yüzdelik dağılımlar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda; duygu düzenleme ile ilgili ölçeklerin daha çok uyarlandığı (%77) ve ölçek sayısının son üç yılda en yüksek seviyeye (N:17) ulaştığı belirlenmiştir. Elde edilen bir diğer sonuç; çalışmalardaki örneklem gruplarının çoğunluğunu (%65) üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin oluşturmasıdır. Ölçek çalışmalarının amaçlarının ise; bireylerin genel duygu düzenleme becerilerini ölçmeye yoğunlaştığı (%37) saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; konu ile ilgili yapılacak yeni ölçek çalışmalarının hangi doğrultuda olması gerektiğine yönelik öneriler getirilmiştir.Keywords
Duygu düzenleme, Ölçek geliştirme, Ölçek uyarlama, Meta-analiz

Abstract

The aim of this study is to investigate the scales developed or adaptation in Turkey related to emotion regulation with meta-analysis the method. Criterion sampling technique was used to collect research data. 40 scale studies selected in line with the determined criteria formed the data of the research. Content analysis was used in the analysis of the studies. The data obtained are presented with numbers in the tables and as percentage distributions in the graphics. As a result of the research; It was determined that the scales were adapted (%77) rather than being developed and that the number of scales related to emotion regulation reached the highest number (N:17) in the last three years. Another result is that the majority of the sample groups (%65) targeted for the scales are university students and adults. It has been found that the purpose of a large proportion (%37) of scales is to measure people's overall emotion regulation skills. In line with the results obtained, recommendations have been made on which direction the new scale studies should be carried out on the subject.Keywords
Emotion regulation, Scale develepment, Scale adaptation, Meta-analysis.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri