Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAPİTALİZMİN MOTORU OLAN KİŞİSEL ÇIKAR İLKESİ İLE DİNİ KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-INTEREST AND RELIGIOUS CULTURE IN CAPITALISM )

Author : Tolga KABAŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 185-193
DOI Number: :
Cite : Tolga KABAŞ , (2021). KAPİTALİZMİN MOTORU OLAN KİŞİSEL ÇIKAR İLKESİ İLE DİNİ KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 185-193. Doi: .


Summary

Aydınlanma düşüncesi ikliminde insan davranışı kişisel çıkar düşüncesiyle açıklanmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle birlikte de insan davranışını kişisel çıkarla açıklamak bir modaya dönmüştür. Aynı zamanda, kişisel çıkar bir günah olmaktan çıkmış, bir erdemli davranışa dönüşmüştür. 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan modern sosyal bilimler de kişisel çıkar düşüncesi üzerine kurulmuştur. Avrupa’nın yükselişi Protestan Reform hareketiyle başlamıştır. Protestan kültürü modern, rasyonel ve bireyci bir kültürdür. Weber’e göre kültür önemli bir değişkendir ve kapitalizmin izlediği yolu kültür belirlemektedir. Avrupa’da kapitalizm çok rasyonel olan Protestan kültüründe doğmuştur. Protestan kültürü olmasaydı Avrupa’da ve Amerika’da farklı bir kapitalizm ortaya çıkacaktı. Bu bağlamda modern iktisat düşüncesi ile Protestan kültürü arasında çok yakın bir ilişki bulunur. Bu çalışmada kişisel çıkar ilkesinin ortaya çıkışına ve Protestan kültürüyle olan ilişkisine değinilmektedir. Çalışmanın sonuç kısmında ise iktisat sosyolojisinin kurucusu olan Max Weber’in ortaya koyduğu Protestan kültürü ile kapitalizm ilişkisine vurgu yapılmaktadır.Keywords
İktisat sosyolojisi, Protestan ahlakı, Kişisel çıkar, Max Weber

Abstract

With the Enlightenment thought, human behavior has begun to be explained with the idea of self-interest. By the beginning of industrial revolution, it has turned into a fashion to explain human behavior with self-interest. At the same time, self-interest ceased to be a sin but turned into a virtuous act. Modern social sciences are also based on self-interest principle. Europe's rise started with the Protestant Reformation. Protestant culture is modern, rational and individualistic culture. According to Weber, culture is an important variable and culture determines the economic path followed by capitalism. For Weber capitalism in Europe was born from rational Protestant culture. Without the Protestant culture, a different capitalism would emerge in Europe and America. In this context, there is a very close relationship between modern economic thought and Protestant culture. In this study, the emergence of the principle of self-interest and its relationship with the Protestant culture is touched upon. In the conclusion part of the study, the relationship between Protestant culture and capitalism, which was put forward by Max Weber, the founder of economics sociology, is emphasized.Keywords
Economic sociology, Protestant culture, Self-interest, Max Weber

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri