Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FUZULİ VE NESÎMÎ ŞİİRLERİNİN KUR’AN IŞIĞINDAKİ FARKLI YANSIMALARINA DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA
(A COMPARISON ON THE DIFFERENT REFLECTIONS OF FUZÛLÎ AND NESÎMÎ POEMS IN THE LIGHT OF THE QUR'AN )

Author : Filiz KALYON    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 194-206
DOI Number: :
Cite : Filiz KALYON , (2021). FUZULİ VE NESÎMÎ ŞİİRLERİNİN KUR’AN IŞIĞINDAKİ FARKLI YANSIMALARINA DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 13, p. 194-206. Doi: .


Summary

Divan edebiyatı farklı dönemlerde verilen önemli eserler ve bu eserleri meydana getirmiş olan sanatçılar açısından büyük bir zenginlik arz etmektedir. Bu zenginliğin ana kaynağı olan ve divan edebiyatı gibi birçok alana temel teşkil eden Kur’an-ı Kerim hem İslam dininin kutsal kitabı hem de birçok alanda faydalanılan bir kaynak özelliğini taşımaktadır. Anadolu’nun hemen hemen tamamının İslamlaşması devrinden başlayarak edebiyatta etkisini göstermiş olan Kur’an-ı Kerim, gerek nesir gerekse nazım şekilleriyle edebiyatçıların en çok yararlandığı kaynaklardan biridir. Kur’an-ı Kerim’de geçen kıssalar ve benzetmelerin esas teşkil ettiği bu faydalanma daha çok divan edebiyatı şiirlerinde kendini göstermiştir. Divan edebiyatı şairlerince birçok vesileyle kullanılmış olan Kur’an-ı Kerim ayetleri özellikle iki şair tarafından farklı üsluplar yansıtılarak ele alınmıştır. Ayrı dönemlerde yaşamış olan Fuzûlî ve Nesîmî İslam inancı hususundaki duruşlarıyla diğer şairlerden farklılık arz etmektedir. Fuzûlî’nin şiirlerinin tasavvuf edebiyatı açısından değerlendiriliyor olması, onun divan edebiyatına kazandırmış olduğu “Su Kasidesi” gibi önemli bir eserin müellifi olması bu şairin şiirlerinin inanç açısından değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Yine Nesîmî’nin şiirlerinin büyük çoğunluğunda Kur’an-ı Kerim ayetlerinin geçiyor olması ve bu şairin Hurufilik inancı temsilcilerinden biri olması şiirlerine farklı bir yaklaşımda bulunulmasının ana sebebini teşkil etmiştir. “Yedi Ulu Ozan” vasfına da sahip olan Nesîmî ve Fuzûlî’nin Kur’an-ı Kerim ayetlerini şiirlerine yansıtmaları ve bu yansımanın iki şairde de farklı algılara yol açması şairlerin şiirlerinin bu açıdan incelenmesini gerekli kılmıştır. Çalışmamızda Fuzûlî ve Nesîmî’nin Kur’an-ı Kerim ayetlerine bakışı, bu ayetleri şiire yansıtışı ve şiirdeki çeşitli söz sanatları vasıtasıyla değerlendirişi ele alınmıştır.Keywords
Fuzûlî – Nesîmî şiirleri, karşılaştırma Kur’an-ı Kerim

Abstract

Divan literature presents a great wealth in terms of important works given in different periods and the artists who created these works. The Quran, which is the main source of this wealth and is the basis for many areas such as divan literature, is both the holy book of the religion of Islam and a resource that is utilized in many fields. The Quran, which has shown its effect in literature starting from the Islamization period of Anatolia, is one of the most benefited sources by the literati both with its prose and verse forms. This utilization, which is the basis of the stories and metaphors in the Quran, manifested itself mostly in divan literature poems. The Qur'anic verses of the Qur'an, which have been used by the poets of Divan literature on many occasions, were especially handled by two poets in different styles. Fuzuli and Nesimi, who lived in different periods, differ from other poets with their stances on the Islamic belief. The fact that Fuzuli's poems are evaluated in terms of Sufism literature and that he is the author of an important work such as “Water Ode”, which he brought to divan literature, made it necessary to evaluate the poems of this poet in terms of belief. Again, the fact that Nasimi's verses of the Qur'an are mentioned in most of his poems and that this poet is one of the representatives of the Hurufic belief has been the main reason for a different approach to his poems. Nesimi and Fuzuli, who have the characteristics of “Seven Great Poets”, reflect the Quran verses to their poems and this reflection causes different perceptions in both poets, making it necessary to examine the poems of the poets from this point of view. In our study, Fuzuli and Nasimi's view of the Qur'anic verses, reflection of these verses into poetry and their evaluation through various verbal arts in poetry are discussed.Keywords
Fuzuli - Nesimi poems, comparison Quran

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri