Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
(SAFETY CULTURE IN PREVENTION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS )

Author : zeynep feride olcay  Burcu Erdem  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 82-88
DOI Number: :
Cite : zeynep feride olcay Burcu Erdem, (2021). İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 14, p. 82-88. Doi: .


Summary

Yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek hastalıkları; çalışanlar için fiziksel ve ruhsal sağlık kaybı, işverenler ve ülkeler için ise yüksek miktarlarda gelir kaybı yaratmaktadır. Tüm bu kayıpların gerçekleşmesini engellemek için ise teknik ve mühendislik önlemler yeterli gelmemekte olup yönetim ve çalışanlarda içselleştirilmiş bir güvenlik kültürü algısı gerekmektedir. Kaza ve hastalıklardan korunması adına ortak ilke, örgütlerde yönetimin liderliğinde çalışanların değer ve kurallar bütünü olarak tanımlanmakta olan güvenlik kültürü anlayışı ile işin her anında emniyet bilinciyle hareket etmelerini sağlamaktır. İş yaşamında gerçekleşen kazaların temel sebepleri olarak kısa zaman içerisinde değişmeyen davranış ve tutum kalıpları gösterilmektedir. Bu kazaları engellemek amacıyla oluşturulan emniyetli davranış örüntüleri ve sonuç olarak emniyetli iş çevresini benimseyen bir kültür yaratmak elzemdir. Bu kültürün uygulanması süreçlerinde öncelikli olarak iş görenlerin her aşamada sürece dahil olması gerekmektedir. Çalışmada iş kazalarında önleyici faktör olarak güvenlik kültürüne dair literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda kazaların önlenmesi ve azaltılmasında uzun süreçte en uygun yöntemin güvenlik kültürü olduğu belirlenmiştir.Keywords
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Güvenlik Kültürü, İş Kazası, Eğitim.

Abstract

Accidents and occupational diseases; It causes loss of physical and mental health for employees and high amounts of income loss for employers and countries. In order to prevent all these losses from happening, technical and engineering measures are not enough and an internalized safety culture perception is required in management and employees. The common principle in order to protect it from accidents and diseases is to ensure that the employees act with safety awareness at every moment of the work, with the understanding of safety culture, which is defined as the set of values and rules, under the leadership of the management. Behavior and attitude patterns that do not change in a short time are shown as the main causes of accidents in business life. It is essential to create a culture that embraces safe behavior patterns and, as a result, a safe work environment created to prevent these accidents. In the implementation of this culture, the employees should be included in the process at every stage. In the study, a literature review on safety culture as a preventive factor in occupational accidents was carried out. As a result of the research, it was determined that the most appropriate method in the long-term in the prevention and reduction of accidents is the safety culture.Keywords
Occupational Health and Safety, Safety Culture, Work Accident, Education

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri