Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİSİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLANAN LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK, SOSYAL VE EĞİTİM DURUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE PSYCHOLOGICAL, SOCIAL AND EDUCATIONAL STATUS OF HIGH SCHOOL FINAL STUDENT PREPARING FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM )

Author : Deniz Acuner  Neşe Şekerci, Zehra Nur Paçacı, Fatma Şeyma Paçacı, Aslıhan Ceyhan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 183-197
DOI Number: :
Cite : Deniz Acuner Neşe Şekerci, Zehra Nur Paçacı, Fatma Şeyma Paçacı, Aslıhan Ceyhan, (2021). COVID-19 PANDEMİSİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLANAN LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK, SOSYAL VE EĞİTİM DURUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 15, p. 183-197. Doi: .


Summary

Bu çalışmada, Covid-19 Pandemisinin üniversiteye giriş sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin psikolojik, sosyal ve eğitim durumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; 2020-2021 eğitim öğretim yılında lise son sınıfta okuyan ve sınava hazırlanan farklı lise türlerinden 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış soru formu doğrultusunda derinlemesine görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi (kodlama yapılması, kod sıklıkları ve dağılımlarının saptanması, temaların oluşturulması, kod ve alt kodlar arasındaki ilişkilerin hesaplanması ve haritalandırılması) yapılarak değerlendirilmiştir. Niteliksel analiz kapsamında, pandemi sürecinin öğrencilerin psikolojik, sosyal ve eğitim durumlarına etkisi dört farklı temada toplam 422 kod oluşturularak incelenmiştir (Pandemi sürecinin; uzaktan eğitime etkileri - 131 kod, öğrencinin davranışlarına etkileri - 10 kod, öğrencinin duygularına etkileri - 182 kod, pandemiden kaynaklanan kaygılar - 99 kod). Öğrencilerin en sık üzerinde durduğu konular “Derslerin verimsizleşmesi” (25 kod), “Motivasyona olumsuz etkiler” (22 kod) ve “Belirsizlik kaygısı” (20 kod) iken en az kodlanan ifade ise “Mutluluk” (1 kod) olmuştur. Pandemiden, sınava hazırlanan öğrencilerin genellikle olumsuz etkilendiği sonucuna varılmıştır.Keywords
Covid-19 Pandemisi, Üniversite Sınavı, Lise Öğrencileri,

Abstract

In this study, it is aimed to examine the effects of the Covid-19 Pandemic on the psychological, social and educational status of high school seniors preparing for the university entrance exam. In this context; In the 2020-2021 academic year, in-depth interviews were conducted with 15 students from different high school types who were studying in the last year of high school and preparing for the exam, in line with the semi-structured questionnaire, and the data obtained were descriptive analysis and content analysis (coding, code frequency and distribution, creation of themes, Calculation and mapping of relationships between subcodes and subcodes) were evaluated. Within the scope of the qualitative analysis, the effect of the pandemic process on the psychological, social and educational status of the students, a total of 422 codes in four different themes (The effects of the pandemic process on distance education - 131 codes, the effects on student behavior - 10 codes, the effects on students' emotions - 182 codes, concerns arising from the pandemic - 99 code) was created and analyzed. While the subjects that the students emphasized most frequently were “Lessons becoming inefficient” (25 codes), “Negative effects on motivation” (22 codes) and “Uncertainty anxiety” (20 codes), the least coded expression was “Happiness” (1 code). It has been determined that students preparing for the exam are generally negatively affected by the pandemic.Keywords
Covid-19 Pandemic, University Exam, High School Students

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri