Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK: ULUSLARARASI FARKLILIKLARIN VE BENZERLİKLERİN İNCELENMESİ
(TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP: EXAMINING INTERNATIONAL DIFFERENCES AND SIMILARITY )

Author : Muhammet GÜMÜŞ  Sibel ORHAN, Emine KIZILKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 261-276
DOI Number: :
Cite : Muhammet GÜMÜŞ Sibel ORHAN, Emine KIZILKAYA , (2021). DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK: ULUSLARARASI FARKLILIKLARIN VE BENZERLİKLERİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 15, p. 261-276. Doi: .


Summary

Küresel pazarda başarı, bir yöneticinin liderlik sağlama yeteneğine bağlıdır. Olağanüstü başarı, olağanüstü performansın sürdürülmesine olanak tanır. Dünya çapında kurumsal ortamlarda farklı milletlerden tutarlı evrensel davranışlar gösterenler var mı? Bu soruya araştırma da yanıt aranmaya çalışılmıştır. Üst düzey yöneticiler, küresel bir petrol şirketinin iki ana bölümünden ve dünyanın dört bir yanındaki büyük yan kuruluşlarından ankete tabi tutulmuştur. Katılımcılardan istisnai organizasyonel performans örneklerini açıklamaları ve olağanüstü sonuçları açıklayan kilit liderlik davranışlarını belirlemeleri istenmiştir. İçerik analizi, birkaç kilit liderlik davranışının tanımlanmasına yol açmıştır. Başlıca bulgu, olağanüstü performans için liderliğin ana boyutlarının evrensel olmasıdır. Dünyanın altı farklı bölgesi arasında vurguda yalnızca birkaç değişiklik bulunmuştur. Ayrıca, iki ana bölümdeki farklı kültürlerle ilişkili, şirketin kurumsal kimliğine uzun süredir yerleşmiş bazı açık liderlik özellikleri de bulunmaktadır. Etkili liderlik yoluyla performans kazandıklarına inanan katılımcılar, istisnai durumlar dışında kurumların üretim yapabildiklerine şahit olmuşladır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlardan birisi, tüm dönüşümsel liderlik özelliklerini edinerek performans oluşturacak davranışlar için bireyleri teşvik etmektir.Keywords
Dönüşümcü Liderlik, Davranış, Kurum Kültürü, Çalışan Katılımı

Abstract

Success in the global market is for a manager's purpose. oriented towards the success of success. Are there general views of the worldwide visual millets? This research also seeks answers. In the upper layer, a spherical oil vehicle consists of two main sections and one large side. survey was conducted. It did not identify participants' disclosures of exceptional examples of organizational performance and targeted disclosures. It has led to content analysis in ways that are not focused on the subject. The superior finding is universal for the master class for excellent performance. Stay away from local areas in emphasis among the six regions of the world. In addition, its two main inclusions, associated with different cultures, and its long-established, clearly defined features with corporate identity. In this respect, they have manufacturability under the same conditions as for their performance in transition. One of the results from this study will be used to demonstrate about the future all day.Keywords
Transformational Leadership, Behavior, Corporate Culture, Employee Engagement

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri