Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI TEMSİLLERE YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF 8th GRADE STUDENTS' PROBLEM POSING TOWARDS DIFFERENT REPRESENTATIONS )

Author : Mithat TAKUNYACI  Serkan BAYDUZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 435-453
DOI Number: :
Cite : Mithat TAKUNYACI Serkan BAYDUZ, (2021). 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI TEMSİLLERE YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 15, p. 435-453. Doi: .


Summary

Bu çalışmada sekizinci sınıf öğrencilerinin farklı temsil biçimlerine yönelik kurdukları problemleri incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin akademik başarılarına göre kurdukları problemlerin nasıl farklılaştığı da incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanan çalışmaya uygun örnekleme ile seçilen 54 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Problem Kurma Testi’ ve MEB’in hazırladığı sınav sorularından oluşan ‘Matematik Başarı Testi’ ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Silver ve Cai’nin (1996) analiz şemasından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin verdikleri cevapların sadece %44’ünün verilenlere uygun çözülebilir problem olduğu görülmüştür. İstenilen yönde kurulan problemlerin büyük bir kısmı matematiksel karmaşıklık açısından ‘düşük’ matematiksel nitelikte iken, dilsel karmaşıklık açısından ‘koşullu’ kategorisinde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin tablo ve sözel temsile yönelik problem kurmada, resim ve sembolik temsile göre daha başarılı oldukları bulunmuştur. Öğrencilerin sembolik temsil dışındaki gösterimlerinde matematik başarıları arttıkça verilenlere uygun çözülebilir problem kurma oranlarının da arttığı görülmüştür.Keywords
Problem durumu, Problem kurma, Temsil biçimleri

Abstract

In this study, it is aimed to examine and analyze the problems posed by eighth grade students for different forms of representation. In the study, it was also examined how the problems posed by the students differed according to their academic success. 54 eighth grade students selected by appropriate sampling participated in the study, which was designed as a case study, one of the qualitative research methods. The data of the research were obtained with the “Problem Posing Test” developed by the researcher and the “Mathematics Achievement Test” consisting of exam questions prepared by the Ministry of National Education. Silver and Cai’s (1996) analysis scheme was used to analyze the obtained data. According to the findings, it was seen that only 44% of the answers given by the students were solvable problems suitable for the given ones. While most of the problems posed in the desired direction were of “low” mathematical nature in terms of mathematical complexity, it was seen that they were in the “conditional” category in terms of linguistic complexity. It has been found that students are more successful in posing problems for table and verbal representation, compared to picture and symbolic representation. It has been observed that as students' mathematical achievements increase in representations other than symbolic representation, their rate of posing a problem suitable for the given ones also increases.Keywords
Problem situation, Problem posing, Representation styles

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri