Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM EDEBIYATI KAVRAMI VE YAPISI
(The Concept and Structure of Islamic Literature )

Author : Kemal ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 509-519
DOI Number: :
Cite : Kemal ŞİMŞEK , (2021). İSLAM EDEBIYATI KAVRAMI VE YAPISI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 15, p. 509-519. Doi: .


Summary

İslam Edebiyatı kavramı 1981 yılında Hindistan'daki Kalenho Toplantısı'nda ve 1982 yılında Medine İslam Üniversitesi'ndeki İslam Edebiyatı Diyalog Konferansı'nda tanıtıldığından beri üniversite çalışanları ve bazı meslektaşlar arasında dahî muhalefete ve sorgulamalara yol açtı. Bahsi geçen üniversitedeki öğretim üyeleri bu terime şaşırmış ve onu Arap Edebiyatı'na bir alternatif veya ona karşı bir saldırganlık olarak görmüştür. İslam Edebiyatı; ne Dilbilimsel Edebiyat, Milli Edebiyat, Halk Edebiyatıdır ne Kur'an, vahiy, hicret veya diğerleri gibi tamamen İslamî konuludur ne ideolojinin tam bir pozitif sistem olduğu göz önüne alındığında ideolojik bir edebiyattır ne de belirli bir zamanın, belirli bir mezhebin edebiyatıdır. Bu niteliklerin hepsi İslam Edebiyatı terimi kapsamına girer.Keywords
Edebiyat, İslam Edebiyatı, İltizam kavramı

Abstract

Since the concept of Islamic Literature was introduced at the Kalenho Meeting in India in 1981 and the Islamic Literature Dialogue Conference at the Islamic University of Medina in 1982, it has sparked opposition and questioning, even among university staff and some colleagues. Faculty members at the aforementioned university were taken aback by the term and saw it as an alternative to Arabic Literature or as an aggression against it. Islamic Literature; It is neither Linguistic Literature, National Literature, Folk Literature, nor is it purely Islamic like the Qur'an, revelation, hijra or others, nor is it an ideological literature considering that ideology is a complete positive system, nor is it the literature of a certain time, a certain sect. All of these qualities fall under the term Islamic Literature.Keywords
Literature, Islamic Literature, The concept of tax farming

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri