Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM PERFORMANSLARININ MULTIMOORA YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: G7 GRUBU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
(MEASURING FOREIGN DIRECT INVESTMENT PERFORMANCES WITH THE MULTIMOORA METHOD: THE EXAMPLE OF G7 GROUP COUNTRIES )

Author : Furkan Fahri ALTINTAŞ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 16
Page : 306-320
DOI Number: :
Cite : Furkan Fahri ALTINTAŞ , (2021). DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM PERFORMANSLARININ MULTIMOORA YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: G7 GRUBU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 16, p. 306-320. Doi: .


Summary

Doğrudan yabancı yatırım (DYY), ülkelerin ekonomik gelişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, küresel sermayenin önemli bir kısmına hâkim olan G7 ülkelerinin DYY çekicilik performanslarını MULTIMOORA yöntemi ile ölçmektir. Bulgulara göre, MULTIMOORA yöntemi ile ülkelerin yabancı yatırım çekicilik performans değerleri sırasıyla ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya olarak belirlenmiştir. Ayrıca MOORA-Oran, MOORA-Referans Yaklaşımı çerçevesinde ortalama DYY çekicilik performans değerinin altında kalan ülkelerin Japonya, Kanada ve İtalya, ortalama değerin üstünde olan ülkelerin ise ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa ülkelerinin olduğu tespit edilmiştir. MOORA-Tam Çarpım metoduna göre ise ortalama DYY çekicilik performans değerinin altında kalan ülkelerin Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya, söz konusu ortalama değerin üstünde olan ülkelerin ise ABD, İngiltere ve Almanya olduğu gözlenmiştir. Buna göre, MOORA-Oran ve MOORA-Referans yöntemlerine göre ortalama yabancı yatırım çekicilik performans değerinin altında olan Japonya, Kanada ve İtalya ülkelerinin diğer G7 ülkeleri ile yabancı yatırım çekicilik kapsamında uyum içinde olması için yabancı yatırım çekme konusunda uygun stratejiler, yöntemler, yönetimler ve politikalar geliştirmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Doğrudan Yabancı Yatırım, G7 Ülkeleri, MULTIMOORA

Abstract

Foreign direct investment (FDI) plays an important role in the economic development of countries. In this context, the aim of the research is to measure the FDI attractiveness performances of the G7 countries, which dominate a significant part of the global capital, with the MULTIMOORA method. According to the findings, the foreign investment attractiveness performance values of the countries with the MULTIMOORA method were determined as USA, England, France, Japan, Canada and Italy, respectively. In addition, within the framework of the MOORA-Ratio, MOORA-Reference Approach, it has been determined that the countries below the average FDI attractiveness performance value are Japan, Canada and Italy, and the countries above the average value are the USA, England, Germany and France. According to the MOORA-Perfect Product method, it has been observed that the countries below the average FDI attractiveness performance value are France, Japan, Canada and Italy, while the countries above the said average value are the USA, England and Germany. Accordingly, appropriate strategies, methods, managements and policies for attracting foreign investment in order for the countries of Japan, Canada and Italy, which are below the average foreign investment attractiveness performance value according to the MOORA-Ratio and MOORA-Reference methods, to be in harmony with other G7 countries in terms of foreign investment attractiveness. concluded that it needs improvement.Keywords
Foreign Direct Investment, G7 Countries, MULTIMOORA

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri