Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİJİTAL OYUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF PRE-SCHOOL CHILDREN’S PERSPECTIVES ABOUT DIGITAL GAMES )

Author : Behiye Ceylan Özdemir Ürün  Uzm. Behiye Ceylan ÖZDEMİR ÜRÜN, Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 38-54
DOI Number: :
Cite : Behiye Ceylan Özdemir Ürün Uzm. Behiye Ceylan ÖZDEMİR ÜRÜN, Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI, (2022). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİJİTAL OYUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 17, p. 38-54. Doi: .


Summary

Bireylerin erken yaşlardan itibaren teknoloji ile tanışmaları gelecek yaşamlarındaki alışkanlık ve davranışlarının kazandırılmasında önemli bir belirleyicidir. Okul öncesi dönem ise, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi yanında alışkanlıkların kazandırılmasında da önemli bir zaman dilimidir. Çocuklar günlük yaşamlarında iletişim, eğlence ve öğrenmeler sağlamak için televizyon, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik araç gereçlerle zaman geçirmektedir. Bu araştırma, okul öncesi dönem çocuklarının dijital oyunlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için karma yöntem deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, kolay durum örneklemesi ile belirlenen Mersin ilinde anaokuluna devam eden 20 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “kişisel bilgi formu” ve “yarı yapılandırılmış görüşme formu” ile elde edilmiştir. Verilerin analizi, betimsel analiz ve içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çocukların tamamının dijital oyun oynadıkları görülmüştür. Kız ve erkek çocukların farklı dijital oyunları oynadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Dijital oyunları en fazla olarak anne veya babalarının cep telefonundan oynadıkları belirlenmiştir. Çocukların sevgi, eğlence, istek, yarışma/başarı duygusu, işitsel uyaran, hayat/günlük yaşam gibi nedenlerden dolayı dijital oyun oynadıkları belirlenmiştir. Dijital oyun oynarken mutluluk, heyecan, eğlence, öfke ve üzüntü duygularını hissettikleri bulgularına ulaşılmıştır.Keywords
Okul öncesi, dijital oyun, oyun tercihi

Abstract

Individuals' acquaintance with technology from an early age is an important determinant in gaining their habits and behaviors in their future lives. The preschool period is also an important time period in gaining habits as well as the support of children's development. Children spend time with technological devices such as television, mobile phone, tablet and computer in order to provide communication, entertainment and learning in their daily lives. This article was conducted to examine the opinions of preschool children on digital games. Mixed method design has been used to achieve this goal. The research group of the study consists of 20 preschool children attending kindergarten in Mersin, which was determined by easy case sampling. The data of the research was obtained by “personal information form” and “semi-structured interview form”. The analysis of the data was carried out by descriptive analysis and content analysis. When the results of the research were examined, it was seen that all of the children in the study group played digital games. It has been found that boys and girls play different digital games. It was determined that the most digital games were played by their parents on their mobile phones. It has been determined that children play digital games for reasons such as love, entertainment, desire, competition / sense of accomplishment, auditory stimulus, life / daily life. It was found that they felt the emotions of happiness, excitement, fun, anger and sadness while playing digital games.Keywords
Pre-school, digital game, game preference

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri