Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL TASARIM SÜREÇLERI VE TASARIM YARIŞMALARI SÜREÇLERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME: “A’DESIGN & AWARD COMPETITION” ÖRNEĞI
(An Evaluation on Traditional Design Processes and Design Competition Processes: The Example of "A'Design & Award Competition" )

Author : Bülent ÜNAL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 16
Page : 491-505
DOI Number: :
Cite : Bülent ÜNAL , (2021). GELENEKSEL TASARIM SÜREÇLERI VE TASARIM YARIŞMALARI SÜREÇLERI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME: “A’DESIGN & AWARD COMPETITION” ÖRNEĞI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 16, p. 491-505. Doi: .


Summary

Her geçen gün katılımların artmasıyla hayatımıza daha çok giren uluslararası tasarım yarışmalarının tasarım süreç basamakları ile literatürde var olan geleneksel tasarım süreç modelleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, geleneksel tasarım süreçleri ile markaların, firmaların, tasarımcıların, akademisyenlerin, tasarım ofislerinin büyük ilgi gösterdiği uluslararası tasarım yarışmalarında ortaya çıkan tasarım sürecini karşılaştırmak üzere A’ Tasarım Ödülleri & Yarışması (A’ Design Award & Competition) seçilmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda tasarım süreç basamaklarında benzeş ve farklı noktalar ortaya konmuştur. Yapılan araştırma ile tasarım sürecinde tasarımcının tüm kararlarında verileri ve isterleri bir araya getirip yaratıcı bir öneri sunarken, geçirdiği bireysel karar süreci ve sunumu hazırlamaya başlayıp son adımda sonuçların açıklanması ile sona eren tasarım yarışması sürecinin geleneksel tasarım süreçlerinden farklılaştığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 1851 yılında Büyük Sergi ile başlayan ve amacı endüstriyi ve ekonomiyi canlandırmak olan tasarım sergileme/yarışma fikri, tasarımın değeri konusunda kamuoyunu aydınlatmayı hedeflerken, günümüz tasarım yarışmalarının basamakları incelendiğinde tasarım fikri kadar sunumun da çok önem kazandığı ve en önemlisi yeni odak noktasının tam da ürünün ve fikrin kendisi olduğu tartışmaya açılmıştır.Keywords
Geleneksel Tasarım Süreçleri, Tasarım Yarışmaları, Tasarım Yarışma Süreci, A’ Tasarım Ödülleri & Yarışması.

Abstract

With the increase in participation every day, there are differences between the design process steps formed by the international design competitions that come into our lives more and more and the traditional design process models existing in the literature. In this study, A' Design Award & Competition was chosen to compare the traditional design processes with the design process emerging in international design competitions where brands, companies, designers, academics and design offices show great interest. In line with the analyzes made, similar and different points were revealed in the design process steps. With the research, it is revealed that the design competition process, which begins with the individual decision process and presentation and ends with the announcement of the results in the last step, differs from the traditional design processes, while the designer brings together the data and requirements in all his decisions in the design process and presents a creative proposal. In addition, while the idea of design exhibition/competition, which started with the Great Exhibition in 1851 and whose aim was to stimulate the industry and economy, aiming to enlighten the public about the value of design, the process of today's design has been opened to discussion that the presentation gains as much importance as the design idea, and most importantly, the new focal point is the product and the idea itself.Keywords
Traditional Design Processes, Design Competitions, Design Competition Process, A' Design Awards & Competition.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri