Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİSİNİN MUĞLA ESNAFI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA İLİ, MENTEŞE İLÇESİ, KÖTEKLİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON MUĞLA CRAFTSMEN: EXAMPLE OF MUĞLA PROVINCE, MENTEŞE DISTRICT, KÖTEKLİ NEIGHBORHOOD )

Author : Erdoğan GAVCAR  Gözde ŞANAL Mert EVRENSAY  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 54-63
DOI Number: :
Cite : Erdoğan GAVCAR Gözde ŞANAL Mert EVRENSAY, (2022). COVID-19 PANDEMİSİNİN MUĞLA ESNAFI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA İLİ, MENTEŞE İLÇESİ, KÖTEKLİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 54-63. Doi: .


Summary

Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan’da ortaya çıkan COVİD-19 virüsü kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi halini almıştır. COVID-19’un etkileri sonucunda küresel mikro ekonomik ve makroekonomik etkiler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Muğla ili, Menteşe ilçesi, Kötekli mahallesindeki işletmelerin pandemi sürecindeki durumunu tespit etmektir. Kötekli işletmelerinin başlıca geçim kaynağı üniversite yerleşkesinin konumu itibariyle burada ikamet eden üniversite öğrencileridir. Bu nedenle işletmeler pandemi süresince çok ciddi borç yükü altına girmiş bulunmaktadır. Bu borcun yapılandırılmasına ilişkin hali hazırda bir proje bulunmamaktadır. Bölgedeki işletmelerin %48,93’ünün kapalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu işletmelerin yanı sıra 10 işletme de kapatmayı düşünmektedir. Çalışmadaki en dikkat çekici noktalardan biriyse; işletmelerin yalnızca %5,1’i devletin destek politikasını beğenmiş, %12,2’si devletten sabit gider desteği alabilmiştir. İşletmelerden yalnızca %14,3’ü devletten temizlik malzemesi desteği (maske, koruyucu giysi ve dezenfektan) aldığını belirtmiştir. Bu da şu sonucu çıkarmıştır; hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim bölge esnafına tatmin edici bir yardımda bulunmamıştır.Keywords
COVID-19, Pandemi, Kriz, İşletme, Makroekonomi

Abstract

The COVID-19 virus, which emerged in Wuhan, the capital of China's Hubei region, became a pandemic by affecting the whole world in a short time. Global microeconomic and macroeconomic effects have emerged as a result of the effects of COVID-19. The aim of this study is to determine the status of the enterprises in Muğla province, Menteşe district, Kötekli neighborhood during the pandemic process. The main livelihood of Kötekli enterprises is the university students residing here due to the location of the university campus. For this reason, businesses have been under a very serious debt burden during the pandemic. There is no project for structuring this debt. It has been revealed that 48.93% of the businesses in the region are closed. In addition to these businesses, 10 businesses are considering closing their businesses. If it is one of the most striking points in the study; Only 5.1% of the enterprises liked the support policy of the state, 12.2% of them could get fixed expense support from the state. Only 14.3% of the enterprises stated that they received cleaning material support (mask, protective clothing and disinfectant) from the state. This has brought the following conclusion; Both the local government and the central government did not provide satisfactory assistance to the tradesmen in the region.Keywords
COVID-19, Pandemic, Crisis, Business, Macroeconomics

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri