Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LEED SERTİFİKA SİSTEMİ VE SEKTÖRDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
(REAL ESTATE DEVELOPMENT LEED CERTIFICATE SYSTEM AND EVALUATION OF APPLICATION SAMPLES IN THE SECTOR )

Author : Pelin YİĞİT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 41-48
DOI Number: :
Cite : Pelin YİĞİT , (2022). LEED SERTİFİKA SİSTEMİ VE SEKTÖRDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 41-48. Doi: .


Summary

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi inşaat sektöründe çevre dostu, ekolojik yapıların inşasını gündeme getirmiştir. Sürdürülebilir, ekolojik ve çevre dostu binalar denilince karşımıza yeşil binalar çıkıyor. Yeşil binalar, arazi seçimi ile başlayan, yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, bütüncül bir anlayışla, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle tasarlanmış, iklim özelliklerine ve arazi koşullarına uygun, gerektiği kadar tüketen sürdürülebilir yapılar olarak kabul edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik, doğal malzemeler kullanan, ekosistemlere duyarlı. tanımlanmış. Yeşil bina sayısının artmasıyla birlikte standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları başlamıştır. Sertifikasyon sistemleri, genel ve geçerli ölçüm standartları oluşturarak yeşil binayı tanımlamayı, yeşil binanın faydaları konusunda tüketici bilincini artırmayı ve binaları dönüştürmeyi amaçlar. Bu çalışmada yeşil bina kavramı gayrimenkul geliştirme açısından ele alınmaktadır. Bu içerikte; Hilton Garden Inn otel projesi Leed sertifikasyon sistemine göre incelenerek değerlendirilmiş ve gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul değerleme kriterlerine göre değerlendirilmiştir.Keywords
Gayrimenkul değerlemesi, yeşil binalar, sertifikasyon sistemleri, imar hukuku, arazi mülkiyeti, sürdürülebilirlik

Abstract

Global warming, thirst, environmental pollution and the rapid consumption of natural resources have brought the construction of environmentally friendly, ecological buildings to the agenda in the construction sector. When it comes to sustainable, ecological and environmentally friendly buildings, we come across green buildings. Green buildings are considered as sustainable structures that start with the selection of the land, evaluated within the framework of the life cycle, designed with a holistic understanding, social and environmental responsibility awareness, suitable for climate characteristics and land conditions, consuming as much as needed, oriented towards renewable energy sources, using natural materials, and sensitive to ecosystems. is defined. With the increasing number of green buildings, standardization and certification studies have started. Certification systems aim to define green building by establishing general and valid measurement standards, to increase consumer awareness about the benefits of green building and to transform buildings. In this study, the concept of green building is discussed in terms of real estate development. In this context; The Hilton Garden Inn hotel project was examined and evaluated according to the Leed certification system and evaluated according to the real estate valuation and real estate valuation criteria.Keywords
Real estate valuation, green buildings, certification systems, zoning law, land ownership, sustainability

Advanced Search


Announcements


    EKİM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ekim Sayımız İçin Makalenizi 01 Ekim Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri