Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORUMA TEDBİRLERİNDEN TUTUKLAMA VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
(ARREST FROM PROTECTİVE MEASURES AND PROBLEMS İN IMPLEMENTATİON )

Author : Çağlasın YALDIZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 223-240
DOI Number: :
Cite : Çağlasın YALDIZ , (2022). KORUMA TEDBİRLERİNDEN TUTUKLAMA VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 223-240. Doi: .


Summary

Ceza Muhakemesi Kanununun 100 ve devamındaki maddelerde düzenlenen tutuklama tedbiri, suç şüphesi altında olan kişiye, kanunda yazılı nedenlerin varlığı halinde, geçici olarak uygulanan, özgürlüğü kısıtlayıcı, salıverilme ya da kesin hüküm verilinceye kadar olan bir tedbirdir. Ceza Muhakemesinde asıl olan delillerin toplanarak yargılamanın makul sürede bitirilmesi ve karar verilmesidir. Kamu yararı için uygulanan bu tedbir ile insan haklarına sahip olan şüphelinin hakları arasında denge kurulması şarttır. Bu çalışmada, ifade, sorgu, koruma tedbirlerinden tutukluluk kavramı, tutuklama tedbirinin niteliği süresi, şartları, tutuklama sorgusunda uygulamada yaşanan sorunlar, bu sorunların çeşitleri, örnek yargı kararları ışığında ele alınmıştır.Konuya dair evrensel ilke ve uygulamaların tutuklama kararı veren merciilerce kavranması ve uygulanmasının önemi belirtilerek çalışma tamamlanmıştır.Keywords
Tutuklama, Koruma Tedbiri, ifade, sorgu

Abstract

The arrest measure regulated in Articles 100 and following of the Criminal Procedure Code is a measure that is temporarily applied to a person under suspicion of crime, in the presence of reasons written in the law, restricting freedom, until his release or a final verdict. The main thing in Criminal Procedure is to collect the evidence and conclude the trial within a reasonable time and make a decision. A balance must be struck between this measure, which is implemented for the public good, and the rights of the suspect, who has human rights. In this study, the concept of detention, which is one of the protection measures for expression, interrogation, the quality of the detention measure, its duration, the conditions, the problems encountered in the application of the detention interrogation, the types of these problems, are discussed in the light of sample judicial decisions. the work has been completed.Keywords
Arrest, Safeguard, Statement, Interrogation

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri