Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖRÜNMEZLİK KAVRAMI BAĞLAMINDA “GÖRÜLMEZ” PERFORMANSI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(ANALYSIS OF THE PERFORMANCE PROJECT “INVISIBLE” WITHIN THE CONTEXT OF INVISIBILITY )

Author : Rezzan GÜMGÜM    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 193-203
DOI Number: :
Cite : Rezzan GÜMGÜM , (2022). GÖRÜNMEZLİK KAVRAMI BAĞLAMINDA “GÖRÜLMEZ” PERFORMANSI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 193-203. Doi: .


Summary

Görünmezlik bir nesnenin görülememe durumu olarak tanımlanabilir ve bu kavram pek çok filozofun araştırma konusu olmuştur. Görünmezlik kavramını konu edinen Maurice Merleau-Ponty’e göre görüş harekete bağlıdır ve baktığımızı görürüz. Bedenimiz hem görendir hem de görünürdür. Üç gün, üçer saat süren uzun süreli performans projesi olan “Görülmez” adlı çalışma farklı bakış açılarını bir araya getiren, mekâna özgü bir performans örneği olarak, değişen dönüşen eylemlerin ardından mekânda bir yerleştirmeye dönüşmüştür. Bu araştırma, görünmezlik kavramının algılanışını performansın referanslarını ilişkilendirerek incelemektedir. Bu bağlamda görmeyi yeniden düşünmek, anlamak mümkün olabilmiş, performansta yer alan görülmeyenlerin hikayeleri vitrin gibi gösterilmek istenenin yer verildiği bir mekânda sergilenerek görülür-görülmez kavramı irdelenmiştir.Keywords
Görünmezlik, performans, beden, Maurice Merleau-Ponty.

Abstract

Invisibility might be described as the state of inability to be seen of an object. Many philosphers have been focused on the concept of invisibility. According to Maurice Merleau-Ponty, who has taken up the concept of invisibility, the gaze is bound to movement and we see the things that we direct our gaze to. Our body is both the one that is seen and the one that sees. The site-specific performance project “Invisible” which combines different points of view, had taken three hours on per three consequtive days, has been finalized as an installation on the site following a series of transformations and change. This research focuses on the perception of the concept of invisibility while associating the references of this particular performance. Within this context, the performance rendered it possible to rethink and contemplate the act of seeing. The stories of the unseen, the invisible are displayed in a shop window (vitrine) where the things that are chosen to be shown, and thus, the concepts of visible and invisible are discussed.Keywords
Invisibility, performance, body, Maurice Merleau-Ponty.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri