Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILMASI VE DENETİMİNE DAİR SORUNLAR
(PROBLEMS REGARDING THE USE AND CONTROL OF SOCIAL MEDIA AS A PROPAGANDA TOOL IN CONTEXT OF DIGITAL DEMOCRACY )

Author : Abdulkadir BÜYÜKBİNGÖL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 204-222
DOI Number: :
Cite : Abdulkadir BÜYÜKBİNGÖL , (2022). DİJİTAL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILMASI VE DENETİMİNE DAİR SORUNLAR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 204-222. Doi: .


Summary

Dijital demokrasi bağlamında sosyal medyanın propaganda amacıyla kullanımı yönetim birimleri açısından denetimle ilgili sorunlara neden olmaktadır. Gelişmiş mesaj iletim olanakları nedeniyle tercih edilen sosyal medyanın denetimi tartışmaları ise demokrasi ve güvenlik endişesi arasında sıkışmıştır. Bu tür kanalların hem legal hem de illegal örgütlerce kullanılmaları bir denetimi gerektirdiği söylenebilir. Ancak yurtdışı menşeli olmaları ve global çapta yayılmaları nedeniyle bu alanının denetimi tam olarak sağlanamamaktadır. Diğer taraftan yerel hukuk uygulamalarının iktidarlar lehine muhalefet bloklarını baskılayıcı tutum içine girebilmesi, bu alanı dijital demokrasi açısından sorunlu hale getirmektedir. Literatür taraması yöntemiyle yapılan bu nitel analitik araştırma sonucunda, demokratik hak kavramı çerçevesinde legal ve illegal örgütlerin mesajlarını yaymak için sosyal medyayı etkin olarak kullandıkları görülmektedir. Bu sırada yerel hukuk ve toplumsal ahlakla bağdaşmayan fiiller ortaya çıkabilmektedir. Denetim mekanizmalarının toplumsal huzurun tesisi ve devamı gibi bir sorumluluğu bulunması nedeniyle suç teşkil eden eylemler açısından bu kanalları kontrol altında tutması gerekmektedir. Hak ve suç tarifinin değişebildiği tüm coğrafyaların buluştuğu bir sanal ortamda, yerel hukuk kurallarının uygulanması sırasında denetim organlarının zorlanması kaçınılmazdır. Buna rağmen demokrasi, adalet ve hakkaniyet kıstasları içinde insan haklarının korunduğu, kamusal alanın oluşmasını teşvik edici, örgütsel ve bireysel özgürlüklerin güvence altına alındığı bir denetimin sağlanması da zaruridir.Keywords
Dijital Demokrasi, Sosyal Medya, Propaganda, Denetim, İnsan Hakları

Abstract

In the context of digital democracy, the use of social media for propaganda purposes causes control problems in terms of administrative units. Discussions on the control of social media, which is preferred due to advanced message transmission facilities, are stuck between democracy and security concerns. It can be said that the use of such channels by both legal and illegal organizations requires an audit. However, due to their foreign origin and global spread, the control of this field cannot be fully ensured. On the other hand, the fact that local law practices can suppress opposition blocks in favor of the governments makes this area problematic in terms of digital democracy. As a result of this qualitative analytical research conducted with the literature review method, it is seen that legal and illegal organizations use social media effectively to spread their messages within the framework of the concept of democratic rights. Meanwhile, acts incompatible with local law and social morality may occur. Since control mechanisms have a responsibility to establish and maintain social peace, these channels should be kept under control in terms of criminal acts. In a virtual environment where all geographies meet, where the definition of rights and crimes can change, it is inevitable that the supervisory bodies will be forced during the implementation of local legal rules. Despite this, it is essential to provide an audit that protects human rights within the criteria of democracy, justice and equity, encourages the formation of the public sphere, and guarantees organizational and individual freedoms.Keywords
Digital Democracy, Social Media, Propaganda, Control, Human Rights

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri