Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARIANNE MOORE: BAŞKA YOL YOK, POETİKA YOLUYLA BEDENİ CİNSİYETLENDİRMEK VE DİŞİL YAZIN OLARAK ŞİİR
(MARIANNE MOORE: NO WAY OUT, GENDERING BODY THROUGH POETICS AND POETRY AS ECRITURE FEMININE )

Author : Zehra GÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 276-293
DOI Number: :
Cite : Zehra GÜNDAR , (2022). MARIANNE MOORE: BAŞKA YOL YOK, POETİKA YOLUYLA BEDENİ CİNSİYETLENDİRMEK VE DİŞİL YAZIN OLARAK ŞİİR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 276-293. Doi: .


Summary

Bu çalışma Marianne Moore’un Marriage, To be Liked by You Would be a Calamity and Feed Me, Also, River God şiirlerini, Hélène Cixous, Julia Kristeva ve Luce Irigaray’ın yazılarından yola çıkarak postyapısal feminist bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, bu şiirlere dişili ve dişil bedeni söyleme tekrar yerleştirmeyi hedefleyen ve dişil yazını anlamına gelen ‘ecriture feminine’ örnekleri olarak bakmaktadır. Erkek temelli söylemde kadınların temsil edilemeyişi, yaratılışa bağlı olarak dişilin özcüleştirilmesi ve kadın bedeninin erkek arzusunun nesnesi olarak algılanması bu feminist düşünürlerin temel tartışma noktalarıdır. Bu teoristlerin görüşlerine paralel olarak, Marianne Moore şiirleri aracılığıyla kadının ne olduğuna dair geleneksel fikirleri alt üst eder ve bedeni yeniden yazarak poetik özneliğe ulaşır. Şair, babanın dilini taklit eder, cinsiyet rollerini de maskeleyerek bunların edimselliğini gösterir ve bir yandan da dişil öznelik yaratabilmek için bu rolleri çarpıtır ya da yeniden gözden geçirir. Bu yüzden de ‘ecriture feminine’ alt üst edici, revizyoner, çoklu ve akışkan doğası sayesinde yazıyı ve kadın bedenini politize etme aracına dönüşür.Keywords
Mimesis, Postyapısal Feminizm, Kadın Bedeni, Cinsiyet Rolleri, Dişil Yazın

Abstract

This study analyzes Marianne Moore’s poems Marriage, To be Liked by You Would be a Calamity and Feed Me, Also, River God from a poststructural feminist framework as posited in the writings of Hélène Cixous, Julia Kristeva and Luce Irigaray. The study approaches the poems as examples of ecriture feminine, which is literally the feminine writing aimed at relocating the feminine and female body back into discourse. Women’s non-representation in the male-centered discourse, female essentialization based on her biology and perception of the female body as the locus of male desire are among the primary concerns of these feminist thinkers. In line with the ideas of these theorists, Marianne Moore subverts the traditional patriarchal understanding of what a woman is through her poems and gains poetic subjectivity through re-writing the body. She mimes the language of the father, and masquerades gender roles showing the performativity of these roles while at the same time distorting and revising them to open up space for female subjectivity. Therefore, ecriture feminine turns into a means to politicize writing and female body through its subversive, revisionary, multiple and fluid aspect.Keywords
Mimesis, Poststructural Feminism, Female Body, Gender Roles, Ecriture Feminine

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri