Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK RESİM SANATINDA İNAS SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBLİ RESSAMLAR
(THE PLACE OF PAINTERS WHO WERE EDUCATED IN INAS SANAYI-I NEFISE SCHOOL, IN TURKISH PAINTING )

Author : Eda ERİŞ KIZGIN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 98-104
DOI Number: :
Cite : Eda ERİŞ KIZGIN , (2022). TÜRK RESİM SANATINDA İNAS SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBLİ RESSAMLAR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 98-104. Doi: .


Summary

Batılılaşma dönemi ile birlikte toplumsal dönüşüme giren Osmanlı Devleti’nde birçok alanda önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Osmanlı toplumunda ikinci planda kalan kadınlarda batılılaşma dönemi ile birlikte daha aktif hale gelerek saygın bir yer edinmiştir. Bu süreç içerisinde eğitim seviyesi yükselen kadınlar aynı zamanda sanatla ilgilenmeye de başlamıştır. Kadınların sanatla tanışması ilk olarak dönemin ileri gelen ailelerine mensup olan kızların özel resim dersleri alması ve eğitim için yurt dışına gönderilmeleriyle başlamıştır. Kadınların güzel sanatlar eğitimi, resmi olarak 1914 yılında açılan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi ile gerçekleşmiştir. Dönemin önemli sanatçılarının eğitim verdiği bu okulda yetişen kadın ressamlarda, Türk resim sanatına önemli katkılar sağlamışlardır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eserleri ile ülkemizi temsil eden bu sanatçılar sonraki kuşaklara öncülük etmişlerdir. Bu araştırma da diyebilirsin İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim görmüş kadın ressamlardan Müzdan (Sait) Arel, Nazlı Ecevit, Güzin Duran, Melek Celal Sofu, Belkıs (Mustafa) Hanım, Fahrünnisa Zeyd ve Sabiha (Rüştü) Bozcalı’nın yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Türk resim sanatı üzerindeki katkıları üzerinde durulmuştur.Keywords
İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, Ressam, Kadın, Eğitim.

Abstract

Significant developments occurred in many fields in the Ottoman Empire, after it undergone social transformation with the period of Westernization. Women who stayed in the background in Ottoman society gained a respectable place by becoming more active with the period of westernization. During this process, women whose education level rose, also became interested in art. Women first met with art after the girls from the prominent families of the period took private painting lessons and were sent abroad for education. Fine arts education of women was performed by Inas Sanayi-i Nefise School, which was officially opened in 1914. The women painters who were trained in this school, where the important artists of the period gave education, made important contributions to the Turkish art of painting. These artists, who represented our country with their works both at home and abroad, pioneered the next generations. This study focused on the contributions of the works of Muzdan (Sait) Arel, Nazlı Ecevit, Guzin Duran, Melek Celal Sofu, Belkis (Mustafa) Hanım, Fahrunnisa Zeyd and Sabiha (Rustu) Bozcali, who were educated at Inas Sanayi-i Nefise School, to Turkish painting.Keywords
İnas Sanayi-i Nefise School, Painting, Woman, Education.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri