Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN “KADIN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI
(METAPHORS RELATING TO THE CONCEPT OF “WOMAN” OF INDIVIDUALS WHO DO AND DO NOT SPORT )

Author : Müge SARPER KAHVECİ  Elif KARAGÜN Alime Ceren ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 122-136
DOI Number: :
Cite : Müge SARPER KAHVECİ Elif KARAGÜN Alime Ceren ÇİÇEK, (2022). SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN “KADIN” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 122-136. Doi: .


Summary

Bu çalışmanın amacı spor yapan ve yapmayan bireylerin “kadın” hakkındaki görüşlerinin metafor yoluyla belirlenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak yapılmıştır. Araştırma için 2022 yılı başında etik onay alındıktan sonra Google Forms üzerinden anketler hazırlanmış, sosyal medyadan araştırma hakkında bilgilendirme duyuruları yapılmış ve gönüllü katılmak isteyenler için anketler online olarak erişimlerine sunulmuştur. Yapılan çalışmaya düzenli spor yapan ve yapmayan toplamda 194 kişi katılmıştır. Ancak 10 adet anketin doğru doldurulmadığı yapılan incelemeler sonucunda fark edilmiş ve iptal edilmiştir. Bu sebeple 184 katılımcının verdiği yanıtlar incelemeye alınmıştır. Anketleri geçerli görülen katılımcıların “kadın” kavramına ilişkin metaforları cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmiştir. Verilerin incelenmesi ve gruplanmasında betimsel analizler kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik 25.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak Frekans ve % değerlerine göre analizleri yapılarak yorumlanmıştır. Katılımcıların geliştirdikleri metaforlar en yüksekten başlanarak sırasıyla “kadın” kavramına ilişkin yazılan metaforlara bakıldığında; ilk sırada “doğanın estetiği”, sonrasında “doğa ile ilişkilendirme”, sonrasında “anlamlı nesne” ve son olarak “üretkenlik” kategorisinde bulunan metaforlarla daha fazla ilişkilendirerek açıklandığı görülmüştür. Kadın katılımcılar en fazla doğanın estetiği, sonrasında doğa ile ilişkilendirme, ardından anlamlı nesne ve özgün varlık metaforları ile “kadın” kavramını ilişkilendirirken; erkeklerin ise en fazla doğanın estetiği, sonrasında doğa ile ilişkilendirme, ardından da üretkenlik ve çok yönlülük metaforları ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir.



Keywords
Kadın algısı, spor, kadın, metafor.

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of individuals who do and do not do sports about “woman” through metaphor. This research was carried out in accordance with the qualitative research method. After obtaining ethical approval for the research at the beginning of 2022, surveys were prepared via Google Forms, informative announcements were made on social media, and questionnaires were made available online for those who wish to participate voluntarily. A total of 194 people participated in the study, who did and did not exercise regularly. However, as a result of the investigations, 10 questionnaires were not filled in correctly and it was canceled. For this reason, the answers of 184 participants were analyzed. The metaphors of the participants, whose questionnaires were deemed valid, regarding the concept of "women" were evaluated according to the gender variable. Descriptive analyzes were used to analyze and group the data. The data were interpreted by using descriptive statistics in SPSS statistics 25.0 package program and analyzing them according to frequency and % values. When the metaphors developed by the participants are looked at, respectively, about the concept of "woman", starting from the highest level; It was seen that it was explained by associating more with the metaphors in the category of "nature's aesthetics", then "associating with nature", then "meaningful object" and finally "productivity". While female participants mostly associated the aesthetics of nature, then the association with nature, then the metaphors of meaningful objects and original existence, the concept of “woman”; On the other hand, it was determined that men mostly associate them with the aesthetics of nature, then associating with nature, and then with the metaphors of productivity and versatility.



Keywords
Woman perception, sport, female, metaphore.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.



  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.



Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri