Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER KONUSU İÇİN GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(VALID AND RELIABLE ACHIEVEMENT TEST DEVELOPMENT STUDY ABOUT ELEMENT AND COMPOUNDS )

Author : Uğur BÜYÜK  Aslı Afife EREN, Nagihan TANIK ÖNAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 152-167
DOI Number: :
Cite : Uğur BÜYÜK Aslı Afife EREN, Nagihan TANIK ÖNAL , (2020). ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER KONUSU İÇİN GEÇERLİ VE GÜVENİLİR BİR BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 152-167. Doi: 10.46872/pj.52.


Summary

Eğitim-öğretim sürecinin en önemli unsurlarından biri ölçme ve değerlendirmedir. Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara sahip olup olmadıklarını belirlemek için geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme araçlarına gereksinim duyulmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersi “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesi kapsamındaki “Elementler ve Bileşikler” konusu ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşan geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmektir. Bu çerçevede ilk olarak konuya ait kazanımlar belirlenmiş ve 40 maddelik bir soru havuzu oluşturulmuştur. Maddeler uzmanlar tarafından incelendikten sonra, madde sayısı 34’e düşürülerek testin kapsam geçerliği sağlanmıştır. Test, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 123 ortaokul öğrencisine uygulanmış ve testin madde analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda testte yer alan maddelerden d değeri 0.29’dan düşük olan 7 madde testten çıkarılmıştır. Nihai hali 27 maddeden oluşan testin güçlük indekslerinin (p) 0.28 ve 0.91 arasında değiştiği ve ortalama madde ayırt edicilik indeksinin 0.39, ortalama madde güçlük indeksinin de 0.65 olduğu tespit edilmiştir. Testin Kuder-Richardson-20 (KR-20) iç tutarlılık katsayısı ise 0.87 olarak bulunmuştur. Buna göre geliştirilen testin oldukça güvenilir olduğu ifade edilebilir. Güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersi, “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesi kapsamındaki “Elementler ve Bileşikler” konusu için 27 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirilmiştir.Keywords
Başarı testi, Fen bilgisi, Elementler ve bileşikler, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract

One of the most important elements of the education-training process is measuring and evaluating. There is a need for valid, reliable, and useful measurement tools to determine whether students have targeted achievements. The goal of this research is to develop a valid and reliable achievement test consisting of multiple-choice questions on the “Elements and Compounds” within the elementary “Particulate Nature of Matter” 7th grade science course. In this frame, a questionnaire and a 40-item question pool was created. After examining the items by the experts, the number of items was reduced to 34 and the validity of the test content validity was provided. The test was applied to 123 middle school students in the 2017-2018 school year. Test item analysis was done. Item difficulty index (p) ranged from 0.28 to 0.91. The Cronbach's alpha reliability coefficient of the test was 0.87. Accordingly, it can be said that the developed test is quite reliable. As a result of the reliability and validity study, an achievement test consisting of 27 items was developed about “Elements and Compounds” in the 7th grade science lessons in, “Particulate Nature of Matter” unit.Keywords
Achievement test, Science, Element and compounds, Validity, Reliability

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri