Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Role Of Murabahah In Financing Investment Projects An Applied Study In A Sample In Islamic Banks - Al-Watani Islamic Bank – Baghdad For the years (2014-2018)
(The Role Of Murabahah In Financing Investment Projects An Applied Study In A Sample In Islamic Banks - Al-Watani Islamic Bank – Baghdad For the years (2014-2018) )

Author : Wasan Khifa Abdul Reda Al Saadi    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 69-73
DOI Number: :
Cite : Wasan Khifa Abdul Reda Al Saadi , (2022). The Role Of Murabahah In Financing Investment Projects An Applied Study In A Sample In Islamic Banks - Al-Watani Islamic Bank – Baghdad For the years (2014-2018). Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 18, p. 69-73. Doi: .


Summary

İslami bankalar, İslami Şeriat hükümlerine aykırı olmayan hizmetler sundukları için, çeşitli İslami finansman kullanarak yatırım projeleri için yatırım ve finansman faaliyeti yürüttükleri için, temellerini veya ilkelerini faizle işlem yapmayı yasaklayan İslami itikattan alan finansal kuruluşlardır. Kâr elde etmek için formüller. Bu çalışma, bir vaka çalışması olarak Ulusal İslam Bankası - Bağdat'ı dikkate alarak (2014-2018) döneminde (2014-2018) İslami bankalarda murabahanın yatırım projelerinin finansmanındaki etkisini netleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ile İslami bankalarda uygulanan murabaha faiz oranı, geri ödeme süresi ve finansman politikalarının yatırım projeleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunması başta olmak üzere bir dizi sonuca ulaşılmıştır. Öneriler aşağıdadır: Irak İslami bankalarının, özel sektörle birlikte katıldıkları projelerin faydalarının, özellikle bu katılım nedeniyle ardı ardına meydana gelen kayıplar ışığında, kapsamlı bir analiz ve çalışma yapma ihtiyacı. Irak İslami bankaları, üretimi artırmak ve işsizliği azaltmak için çalıştığı üretken sektörleri, İslami bankaların hibe finansmanı temelinde müşteriler arasında ayrım yapma ihtiyacını ve üretken finansmana önyargıyı dahil etmek için çeşitli ekonomik sektörlere uzun vadeli finansman sağlamalıdır. Bankaların küçük ve orta ölçekli işletmelere yönlendirme, istihdam olanaklarını iyileştirme ve işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunma ihtiyacı, finans mühendisliği geliştirme ihtiyacı ve İslami Şeriat düzenlemeleriyle uyumlu ve makroekonomik değişkenler üzerinde olumlu bir etkiye katkıda bulunan modern finansal araçlar yaratma ihtiyacı . Fizibilite çalışmalarında modern yöntemleri benimseyerek, riskleri önlemek için projeleri değerlendirerek ve programlara, fonlara veya yatırım portföylerine katkıda bulunarak başarılı yatırım projeleri için sürekli arama. Veya İslami bankalardaki fazla likiditeyi yatırmanın ve kullanmanın herhangi bir yolu, İslami bankaların dikkatine duyulan ihtiyaç Bankanın karlılığı üzerindeki etkileri ve bankacılıkta devam edebilme kabiliyeti göz önünde bulundurularak bankacılık hizmetlerinin ve ürünlerinin fiyatlandırılması kararı ile Market.Keywords
İslami finans, İslami bankacılık, yatırım, murabaha, yatırım projeleri.

Abstract

Islamic banks are financial institutions that derive their basis or principles from the Islamic creed that forbids dealing with interest, as they provide services that do not contradict the provisions of Islamic Sharia, so that they practice investment and financing activity for investment projects using various Islamic financing formulas in order to achieve profit. This study aims to clarify the effect of murabahah in Islamic banks in financing investment projects during the period (2014-2018), taking into account the National Islamic Bank - Baghdad as a case study. This study was able to reach a set of results, the most important of which is the existence of a statistically significant effect of the murabaha rate, the repayment period, and the financing policies in Islamic banks on investment projects. The following are the recommendations: The need for Iraqi Islamic banks to conduct a thorough analysis and study of the benefits of the projects in which they participate with the private sector, especially in light of the successive losses that occur due to this participation. Iraqi Islamic banks must provide long-term financing to the various economic sectors, to include the productive sectors that It works to increase production and reduce unemployment, the need for Islamic banks to distinguish between customers on the basis of grant financing and bias to productive financing, the need for banks to direct to small and medium enterprises, improve employment opportunities and contribute to reducing unemployment, the need to develop financial engineering and Creating modern financial means that are in line with Islamic Sharia regulations and contribute to a positive impact on macroeconomic variables. Continuous search for successful investment projects by adopting modern methods in feasibility studies, evaluating projects to ward off risks, and contributing to programs, funds or investment portfolios. Or any means of investing and exploiting the surplus liquidity in Islamic banks, the need for the attention of Islamic banks By the decision of pricing banking services and products in view of their impact on the profitability of the bank and its ability to continue in the banking market.Keywords
Islamic finance, Islamic banking, investment, murabaha, investment projects.

Advanced Search


Announcements


    EKİM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ekim Sayımız İçin Makalenizi 01 Ekim Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri