Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARANTINO SINEMASI VE POSTMODERNIZM
(TARANTINO FILM AND POSTMODERNISM )

Author : Ufuk Gural    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 55-68
DOI Number: :
Cite : Ufuk Gural , (2022). TARANTINO SINEMASI VE POSTMODERNIZM. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 55-68. Doi: .


Summary

1980li yıllarda zirveye ulaşan Popüler Amerikan Sineması, takip eden yıllarda nitelik açısından inişe geçmiş, Amerikan Film Sanayi, 1990lı yıllarda “Terminatör II” ve “Titanik” (Y:James Cameron) gibi iddialı filmler, ya da David Fincher, David Lynch, Spike Lee, Quentin Tarantino gibi sıradışı yönetmenlerin yapıtları sayesinde ayakta kalmayı başarmıştır. Popüler Sinema içerisinde farklı bir anlayış yaratan bu sanatçıların, sanat sinemasının bir parçası olan yapıtları aynı zamanda geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmekteydi. Bu alternatif anlayış içerisinde etkin olan ve kendi seyircisini yaratan Quentin Tarantino’nun filmleri ise, sinemanın doruk noktasında yerlerini alıyorlardı. Quentin Tarantino tarafından yazılan ve Tony Scott’un yönettiği “True Romance/Gerçek Aşk” filmi, Tarantino Sineması’nın daha basit imkanlarla çevrilmiş bir prototipi niteliğindedir. Bunu, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran “Rezervuar Köpekleri” ve “Pulp Fiction” izlemiştir. Quentin Tarantino, bugüne kadar her yaptığı filmde, bir önceki filmine oranla aşama kaydetti. Tarantino Sineması, yapıtlarının içeriği yanısıra Postmodernist unsurlarıyla da eleştirilebilir. Sinema’da Postmodernizm’in baslıca temsilcisi olan Tarantino’nun yapıtları zamanla, kendisinden sonra gelen yönetmenleri de etkilemiştir. Çalışmamızda, önce 1990’lı yılların Sinema Ortamını yani Tarantino sinemasının ortaya çıkış koşullarını, daha sonra ise, Sanat’ta Postmodernizmin doğuşunu araştırıyoruz. Çalışmamızın esasını oluşturan bölümde ise, Tarantino Sineması’nda Postmodernizmi, filmlerden örneklerle inceliyoruz.Keywords
Tarantino, Sinema, Postmodernizm, Estetik, Kuram

Abstract

Popular American Film, which reached its peak in the 1980s, declined in terms of quality in the following years. In the 1990s, American Film Industry has managed to survive thanks to blockbusters such as “Terminator II”, “Titanic” (D: James Cameron) and to the works of extraordinary directors such as David Fincher, David Lynch, Spike Lee and Quentin Tarantino. The works of these artists, who created a different understanding in Popular Cinema were also a part of Art Films even they reach a wider audience. The films of Quentin Tarantino, who were active in this alternative understanding and created his own audience, were at the pinnacle of this new cinema. The film “True Romance” written by Tarantino and directed by Tony Scott is a prototype of Tarantino Cinema filmed with a simpler budget. This was followed by “Reservoir Dogs” and “Pulp Fiction” which earned him worldwide success. Quentin Tarantino has made progress in every film he has made, compared to his previous one. His film can be reviewed for the Postmodernist elements it contains as well as for thecontaint of those works. In our study, we first investigate the Cinema Environment of the 1990s, which created the conditions for the emergence of Tarantino Film, and then the birth of Postmodernism in Arts. In the chapter that forms the basis of our study, we examine Postmodernism in Tarantino Cinema with examples from his films.Keywords
Tarantino, Film, Postmodernism, Aesthetics, Theory

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri