Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekran Maruziyeti Bulunan Çocuklarda Ergoterapinin Duyusal Etkileri
(Sensory Effects of Occupational Therapy in Children with Screen Exposure )

Author : Talha Tayfun Zengin  Prof. Dr. Sevda Asqarova  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 140-145
DOI Number: :
Cite : Talha Tayfun Zengin Prof. Dr. Sevda Asqarova, (2022). Ekran Maruziyeti Bulunan Çocuklarda Ergoterapinin Duyusal Etkileri. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 140-145. Doi: .


Summary

Teknoloji geliştikçe küçük yaş gruplarında mobil cihaz kullanımı artış gösterdi ve ekrana maruz kalma süresi arttı. Ekran maruziyetinin çocukların gelişimlerine pek çok olumsuz etkisi vardır. Ekran başında uzun süre kalmak çocuklarda; dikkat eksikliği, konuşma problemleri, duyusal-motor problemler, davranışsal ve duygusal sorunları ortaya çıkarır. Ekran maruziyetinin artmasında pek çok faktör etkili olabilir. Bu faktörlerin başında aile gelir. Aile üyelerinin meslekleri, gelir durumları, ailedeki üye sayısı gibi durumlar mobil cihaz kullanımını etkiler, mobil cihaz kullanımı ise ekrana maruz kalma süresini etkiler. Ekran maruziyetinin önemli etkilerinden biri uyaran eksikliği ya da olumsuz uyarandır. Özellikle nöroplastisitenin en hızlı olduğu 0-6 yaş arasında çocukların olumsuz uyaranlara maruz kalması gelişimsel geriliklere sebep olur. Uyaran eksikliği çocukların duyularının sistemli bir şekilde çalışmasını engeller. Anne karnında gelişmeye başlayan duyular ekran maruziyetine bağlı olarak olumsuz etkilenir ve çocuklarda duyu bütünleme sorunları görülür. Ergoterapistler duyu bütünleme sorunu yaşayan çocukları anlamlı ve amaca yönelik aktivitelerle günlük yaşama adapte etmeyi amaçlar ve bu doğrultuda çocuğu bireysel değerlendirerek bireye özgü terapi programı oluşturup uygularlar.Keywords
Ekran Maruziyeti, Ergoterapi, Uyaran Eksikliği

Abstract

As technology has improved, mobile device use has increased in younger age groups and the time of screen exposure has increased. Screen exposure has many negative effects on children's development. Being in front of the screen for a long time causes attention deficit, speech problems, sensory-motor problems, behavioral and emotional problems in children. Many factors can be effective in increasing screen exposure. Family comes first among these factors. Situations such as family members' occupations, income status, and the number of members in the family affect mobile device use, while mobile device use affects screen exposure time. One of the important effects of screen exposure is the lack of stimulus or negative stimulus. Exposure of children to negative stimuli, especially between the ages of 0-6, when neuroplasticity is the fastest, causes developmental delays. Lack of stimulus prevents children's senses from working in a systematic way. Senses that begin to develop in the womb are negatively affected by screen exposure and sensory integration problems are seen in children. Occupational therapists aim to adapt children with sensory integration problems to daily life with meaningful and purposeful activities, and accordingly, they evaluate the child individually and create and implement an individual therapy program.Keywords
Screen Exposure, Occupational Therapy, Stimulus Deficiency

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri