Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE'DE TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITION AND HEALTH, NUTRITIONAL HABITS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF THRAGE REGION IN TURKEY )

Author : Fatma COŞKUN  Halime Ebru KAHRIMAN, Fuat YIMAZ, Zeynep Gülşah ÇOŞKUN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 176-193
DOI Number: :
Cite : Fatma COŞKUN Halime Ebru KAHRIMAN, Fuat YIMAZ, Zeynep Gülşah ÇOŞKUN, (2022). COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE'DE TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 176-193. Doi: .


Summary

Bu çalışmada, Trakya bölgesinde yaşayan bireylerin Covid-19 pandemisi sırasında beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumları ile sağlık durumları arasındaki ilişki belirlendi. Katılımcıların (1023 kişi) günlük su tüketimi ile vücut kitle indeksi (BKİ) değerleri, diyabet arasındaki ilişki, istatistiksel olarak anlamlıydı (?2: 33,444; P<0,05), (?2: 13,640; P<0,05). Günlük su tüketimi ile mide rahatsızlıkları arasında anlamlı bir ilişki yoktu (?2: 4,070; P>0,05). Katılımcıların %45,5'i öğle yemeğini atlarken, %6,9'u akşam yemeğini, %23,2'si kahvaltısını atlıyordu. Katılımcıların %23,17 öğün atlamıyordu. Öğün atlama ile mide rahatsızlıkları, diyabet arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulundu (?2: 2,777; P>0,05), (?2: 6.659; P>0,05). Katılımcıların %35,8 hızlı, %49,3'ü normal hızda ve %15'i yavaş yemek yiyordu. Yeme hızı ile BKİ değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (?2: 66,477; P<0,05). Yeme hızı ile BKİ grupları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki (r=0,246; P<0,05) vardı. Yeme oranı arttıkça kilolu gruba girme olasılığı da arttı. Katılımcıların %50,34'ü yemek yeme isteğini en çok yemeğin tadının etkilediğini belirtirken, katılımcıların %40,2'si duygu durum değişikliklerinin yemek yeme isteklerini büyük ölçüde etkilediğini ifade etmiştir. Tüketiciler öğün ve suyun önemi ve gıdaların besin değerleri konusunda bilgilendirilmelidir.Keywords
Covid-19, su tüketimi, sağlıklı beslenme, kronik hastalıklar, öğün atlama

Abstract

In this study determined the nutritional habits, and the relationship between their nutritional status and their health status of individuals living in the Thrace region during the Covid-19 pandemic. The relationship between the participants (1023person)' daily water consumption and body mass index (BMI) values, diabetes was statistically significant (?2: 33,444; P<0.05), (?2: 13.640; P<0.05) respectively. There was no significant relationship between daily water consumption and stomach ailments (?2: 4.070; P>0.05). Forty-five point five percentage of the participants was skip lunch, 6.9% was skip dinner, 23.2% was skip breakfast. Twenty three point seventeen pergentage of participant wasn’t skip meals. The relationship between skipping meals and stomach ailments, diabetes was statistically insignificant (?2: 2.777; P>0.05), (?2: 6.659; P>0.05), respectively. Thirty five point eight pergentage of the participants were eating fast, 49.3% were eating at normal speed, and 15% were eating slowly. The relationship between eating speed and BMI values was found to be statistically significant (?2: 66.477; P<0.05). There was a positive and significant relationship (r=0.246; P<0.05) between eating speed and BMI groups. As the rate of eating increased, the probability of entering the overweight group increased. While 50.34% of the participants stated that the taste of the food affected their desire to eat the most, 40.2% of the participants stated that their mood changes greatly affected their desire to eat. Consumers should be informed about the importance of meals and water, and the nutritional values of foods.Keywords
Covid-19, water consumption, healthy nutrition, chronic deseases, meal skipping

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri