Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geleneksel Medyadan Dijital Medyaya Evriliş: “TRT ÖRNEĞİ”
(Evolution from Traditional Media to Dijital Media: “TRT Example” )

Author : Ensar LOKMANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 194-206
DOI Number: :
Cite : Ensar LOKMANOĞLU , (2022). Geleneksel Medyadan Dijital Medyaya Evriliş: “TRT ÖRNEĞİ”. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 194-206. Doi: .


Summary

Her geçen gün devrim niteliğinde kendini yenileyen teknolojiye paralel iletişim teknolojileri de basılı, analog ve dijital teknoloji aşamalarını tamamlayarak köklü ve ciddi değişim yaşamıştır. Bu süreçten en çok etkilenen medya da yazılı basın ve kağıt baskısından dijitale doğru evrilmiştir. Çalışma konumuzun örneği olan TRT gerek teknik gerek ekonomik ve gerekse sosyal gelişmelerle bu süreci takip etmiştir. TRT Radyo tek yönlü ve etkileşimsiz geleneksel radyo yayıncılığından iki yönlü ve etkileşimli dijital yayıncılık sistemleri ve facebook, Twitter gibi sosyal medya paylaşım platformları ile dinleyicilerine ulaşması, Facebook Live’den TRT müzik yayının yapılması, TRT Word kanalı ile dünyaya yayın yapılması, akıllı yayın stratejileri ve televizyon yayıncılığında insan faktörünün azalarak insansız çalışma anlayışıyla sanal robotların, yapay zekaların hakim olduğu web 4.0 ile dijital yayıncılığın yaygınlaştığı bir evreye girmesi ayrıca her geçen gün geleneksel medya olarak nitelendirdiğimiz televizyon ve radyo yayınlarının dinleyicilerinin sayısının azaldığını dikkate aldığımızda TRT’nin dijital medya gelişmelerine ve dijital devrimlere uyum sağlamasının çağımızın bir gereği olduğunu görebilmekteyiz. Bu bağlamda TRT’nin dijitalleşme sürecini bütüncül bir çalışma sistemi ile tamamlayabilmesi için çözüm önerilerini sunulmuştur.Keywords
Geleneksel Medya, Dijital Medya, Televizyon, Radyo, TRT

Abstract

Parallel to the revolutionary technology that renews itself day by day, communication technologies have also undergone a radical and serious change by completing the stages of printed, analog and digital technology. The media most affected by this process has evolved from print and paper printing to digital. TRT, which is the example of our study, has followed this process with technical, economic and social developments. TRT Radio reaches its listeners from one-way and non-interactive traditional radio broadcasting to two-way and interactive digital broadcasting systems and social media sharing platforms such as facebook and Twitter, broadcasting TRT music from Facebook Live, broadcasting to the world with TRT Word channel, smart broadcasting strategies and TRT's contribution to digital media developments and digital revolutions, when we consider that the number of listeners of television and radio broadcasts, which we describe as traditional media, is decreasing day by day, the human factor in television broadcasting has decreased and virtual robots and artificial intelligence have entered a phase where digital broadcasting has become widespread with the understanding of unmanned work. We can see that adaptation is a necessity of our age. In this context, solution suggestions are presented for TRT to complete the digitalization process with a holistic working systemKeywords
Traditional Media, Digital Media, Television, Radio,TRT

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri