Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CANIM KARDEŞİM ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE DEAR BROTHER CARTOON IN TERMS OF VALUES )

Author : Zeynep YILMAZ  AHMET YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 207-213
DOI Number: :
Cite : Zeynep YILMAZ AHMET YILMAZ, (2022). CANIM KARDEŞİM ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 207-213. Doi: .


Summary

Bu çalışmada yerli yapım canım kardeşim çizgi filminde değer kavramlarının sözel ifade ve davranışsal ifade boyutu açısından izleyiciye sunulma şekli, değerlerin bu çizgi film bölümlerinde yer alma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden gömülü teori yöntemi kullanılarak canım kardeşim çizgi filmi değerler açısından incelenmiştir. Örneklemin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kuramsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini canım kardeşim çizgi filminin beş bölümü oluşturmaktadır. Canım kardeşim benim youtube kanalından izlenen canım kardeşim çizgi filminin analizinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda çizgi filmde yer alan değerlerin, sözel ifade ve davranışsal ifade boyutları karşılaştırıldığında, davranışsal ifade değerlerinden çok sözel ifade değerleri şeklinde izleyicilere sunulduğu görülmüştür. Toplam değer ifadelerinin (n= 142), 113’ü “sözel ifade boyutunda, 29’u “davranışsal ifade boyutunda” yer almaktadır.Keywords
Çizgi Film, Canım Kardeşim, Değerler

Abstract

In this study, it is aimed to determine the way value concepts are presented to the audience in terms of verbal expression and behavioral expression dimension in the domestic production my dear brother cartoon, and the frequency of values in these cartoon episodes. In the study, using the embedded theory method, one of the qualitative research methods, my dear brother cartoon was examined in terms of values. In the selection of the sample, one of the purposeful sampling methods, the theoretical sampling method, was used. Five episodes of the cartoon my dear brother constitute the sample of the research. Dear brother, The document review method was used to analyze the dear brother cartoon watched on my youtube channel. As a result of the analyzes, it was seen that the values contained in the cartoon were presented to the audience in the form of verbal expression values rather than behavioral expression values when the dimensions of verbal expression and behavioral expression were compared. Of the total value expressions (n= 142), 113 are in the “verbal expression size“ and 29 are in the ”behavioral expression size".Keywords
Cartoons, My Dear Brother, Values

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri