Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19'un Türkiye Gayrimenkul Piyasasına Makroekonomik Etkileri
(Macroeconomic Effects of Covid-19 on Turkish Real Estate Market )

Author : Diana Bader Sabri Zoghayyer    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 243-255
DOI Number: :
Cite : Diana Bader Sabri Zoghayyer , (2022). Covid-19'un Türkiye Gayrimenkul Piyasasına Makroekonomik Etkileri. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 19, p. 243-255. Doi: .


Summary

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nde yatırım için ikinci en önemli sektör olan gayrimenkul piyasasının ekonomik durumunu değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı, COVID-19 döneminde Türk emlak piyasası üzerindeki makroekonomik etkileri araştırmaktır. Bu arada, tamamen veya kısmen sokağa çıkma yasağı, sanayi kapatmaları, seyahat yasakları ve sınırların kapatılması, üretim ve tüketimi neredeyse felç eden ve etkinlik penceresindeki ekonomik krize katkıda bulunan en sert politikalar arasında yer alıyor. Bu çalışma, COVID-19'un Türkiye Emlak Piyasası üzerindeki makroekonomik etkilerini incelemektedir. Bu makroekonomik değişkenler, konut faiz oranını ve gayrimenkul konut satışlarındaki toplam ihracatı içerir. Bu çalışma, Ocak 2018'den Eylül 2021'e kadar uzanan aylık bir veri seti kullanmaktadır. Veriler, COVID-19 öncesi ve sırasında olmak üzere iki modele ayrılmıştır. Regresyon değerlendirmesi, çoklu doğrusal regresyon modeli (MLR) kullanılarak yapılacaktır. Elde edilen bulgulara göre ihracat her iki modelde de konut satışları ile pozitif ilişkilidir. Öte yandan, faiz konut satışları ile negatif ilişkilidir. COVID-19 dönemini içeren modelde ihracatın olumlu etkisi azalmaktadır. Aynı şekilde COVID-19 döneminde reel faiz oranlarının olumsuz etkisi arttı. Bu nedenle her iki hipotez de kabul edilmiştir.Keywords
Konut Satışları, Konut Faiz Oranları, Toplam İhracat, COVID-19.

Abstract

This study assesses the economic situation of the real estate market, which is the second most important sector for investment in the Republic of Turkey. The purpose of the study is to investigate macroeconomic effects on the Turkish real estate market during COVID-19. Meanwhile, entire or partial lockdowns, industrial closures, travel bans, and border closures are among the harshest policies that have nearly paralyzed production and consumption, contributing to the economic crisis during the event window. This study examines the macroeconomic effects of COVID-19 on the Turkish Real Estate Market. These macroeconomic variables include the house interest rate and aggregate exports on real estate house sales. This study employs a monthly dataset that extends from January 2018 to September 2021. The data were divided into two models before and during COVID-19. The regression assessment will be done using a multiple linear regression model (MLR). According to the findings, exports are positively associated with home sales in both models. On the other hand, interest is negatively related to house sales. The positive effect of exports is decreasing in the model that includes the COVID-19 period. Likewise, the negative effect of real interest rates increased in the COVID-19 period. Therefore, both hypotheses were accepted.Keywords
House Sales, House Interest Rates, Aggregate Exports, COVID-19.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri