Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKTİSAT ALANINDA SAĞLIK ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
(BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON HEALTH IN THE FIELD OF ECONOMICS )

Author : Ceyhun HAYDAROĞLU    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 1-17
DOI Number: :
Cite : Ceyhun HAYDAROĞLU , (2022). İKTİSAT ALANINDA SAĞLIK ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 20, p. 1-17. Doi: .


Summary

Sağlık genelinde, salgın, sağlık harcamaları, sağlık hizmetleri arzı ve talebi ekonomi bilimi içerisinde ekonomiye etkileri konularında araştırmacılara yeni alanlar açmaktadır. Son zamanlarda toplumsal bir boyut kazanan sağlık ve salgın gibi konularda ekonomik çıkarımlarda gittikçe artan sayıda çalışmaların yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ekonomi bilim alanında "Sağlık" konusunda yazılmış 237 lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiştir. İnceleme kapsamındaki lisansüstü tezler, çeşitli parametreler açısından bibliyometrik analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda, en çok tezin Türkçe dilinde, en fazla tezin 2021 yılında, kadın tez yazarların fazla olduğu, en fazla tezin Marmara üniversitesinde, prof.dr. unvanlı danışmanların yoğun olduğu, daha çoğunlukla yüksek lisans tez çalışmalarının yapıldığı, ağırlıklı yapılan sayfa aralığının 101-150 arasında olduğu, devlet üniversitelerinin fazla olduğu, çoğunlukla nicel araştırma yönteminin tercih edildiği, en çok tezin iktisat anabilim dalında ve konu ile en fazla ilişkilendirilen çalışmaların sağlık harcamaları olduğu sonuçları bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüzde ekonomi alanında Sağlık ile ilgili çalışmaların giderek arttığı ve bir ilginin oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmayla Sağlık konusunun ekonomik etkilerine yönelik literatüre katkı sunmayı ve çalışma yapacak bilim insanlarına yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.Keywords
İktisat, Sağlık, Lisansüstü tezler, Bibliyometrik analiz

Abstract

Throughout health, the epidemic opens up new areas for researchers in the field of health expenditures, health care supply and demand, and their impact on the economy in economic science. It is observed that an increasing number of studies are being conducted on economic inferences on issues such as health and the epidemic, which have recently gained a social dimension. The aim of this study was to examine 237 graduate theses written on the subject of "Health" in the field of economic science by the method of bibliometric analysis. The postgraduate theses within the scope of the review were subjected to bibliometric analysis in terms of various parameters. As a result of the analyzes, the most theses are in the Turkish language, the most theses are in 2021, there are more women thesis authors, the most theses are in Marmara University, Prof.dr. intensive promotion consultants are more often made of the thesis work is mainly in the range between 101-150 page where more of the state universities, mostly quantitative research method is preferred, most studies in the Department of economics of the thesis and the subject yielded results that are most associated with health expenditures. As a result, it is observed that Health-related studies are increasingly being conducted in the field of economics today and an interest is being formed. With this study, it aims to contribute to the literature on the economic effects of the issue of Health and to guide the scientists who will be conducting the study.Keywords
Economics, Health, Graduate theses, Bibliometric analysis.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri