Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONUT MUTFAĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ ve MODERN MUTFAK KAVRAMININ DOĞUŞU
(HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE RESIDENTIAL KITCHEN AND THE BIRTH OF THE MODERN KITCHEN CONCEPT )

Author : Didem DÖNMEZ KARAGÖZLER    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 63-79
DOI Number: :
Cite : Didem DÖNMEZ KARAGÖZLER , (2022). KONUT MUTFAĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ ve MODERN MUTFAK KAVRAMININ DOĞUŞU. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 20, p. 63-79. Doi: .


Summary

Tasarım tarihi süreci boyunca, teknolojik ve toplumsal gelişmeler ve değişimler tasarım ürününün biçimlenmesinde etkili olmuştur. Dönemin teknolojik alt yapısı ve ihtiyacı, bu ürünlerin ortaya çıkmasındaki belirleyici unsurlardır. Bu ürünler o dönemde yaşayan insanların yaşam tarzlarına da etkide bulunurlar. Hem teknoloji hem de yaşam tarzlarının etkisiyle, tasarım ürünü sadece fiziksel anlamda şekil değiştirmemekte, edindiği simgesel anlamlarla dönüşüm yaşamaktadır. Konut mutfak mekânı ve mutfak mekânını oluşturan donatı elemanları da bu süreçlerden geçerek değişim göstermektedirler. Bu değişimle farklılaşan mekânsal organizasyonlarda sadece teknolojinin ve ihtiyacın etkisi yoktur. Bu kapsamda tarihsel bir analiz yapılarak konut mutfak mekânının dönemleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında hedeflenen, konut mutfak mekânının tarihsel süreç içerisinde nasıl geliştiğine değinmenin yanı sıra bugün kullanmış olduğumuz mutfak mekânlarının modern dönem ile birlikte nasıl değiştiğine de (fiziksel ve sosyal alanda) değinmektir.Keywords
Konut, Konut Mutfağı, İç Mimarlık Tarihsel Değişim , Fiziksel-Sosyal Değişim

Abstract

Throughout the design history, technological and social developments and changes have been effective in shaping the design product. The technological infrastructure and needs of the period are the determining factors in the emergence of these products. These products also affect the lifestyles of people living in that period. With the influence of both technology and lifestyles, the design product does not only change its physical form, but also undergoes a transformation with the symbolic meanings it acquires. The housing kitchen space and the equipment elements that make up the kitchen space also change by going through these processes. Not only technology and need have an effect on spatial organizations that differ with this change. In this context, a historical analysis was made and the periods of the residential kitchen space were examined. The aim of the study is to mention how the residential kitchen space has developed in the historical process, as well as how the kitchen spaces we use today have changed (physically and socially) with the modern period.Keywords
Housing, Housing Kitchen, Interior Architecture Historical Change, Physical-Social Change

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri