Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİST 100 ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: TWİTTER ÖRNEĞİ
(ASSESSMENT OF SOCIAL MEDIA UTILIZATION AND FINANCIAL PERFORMANCE OF BIST-100 INDEX COMPANIES: TWITTER EXAMPLE )

Author : Engin ACAR  Yasemin KESKİN BENLİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 142-156
DOI Number: :
Cite : Engin ACAR Yasemin KESKİN BENLİ, (2022). BİST 100 ENDEKSİNDEKİ İŞLETMELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: TWİTTER ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 20, p. 142-156. Doi: .


Summary

Çalışmada işletmelerin sosyal medya araçlarından birisi olan Twitter’ı kullanma düzeyleri ile finansal performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksinde faaliyet gösteren ve Fortune 500’de yer alan 40 işletmenin, 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2020 dönemi net satışları, ihracat tutarı, çalışan sayıları, faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK), aktif toplam ve öz kaynak tutarı finansal değişkenler olarak ele alınmıştır. Twitter’ da paylaşım yapmayan 4 işletme haricinde toplam 36 işletme belirlenmiştir. 36 işletmeye ait verilerin derlenmesinde, genel amaçlı bir programlama dili olan Python kullanılmıştır. Twitter’ dan veri çekebilecek şekilde yazılım tabanlı model, googlecolab yoluyla oluşturulmuştur. Araştırmalarda genellikle analizlerin bir mali yıl ile sınırlandığı, bu çalışmanın ise 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2020 dönemini kapsaması ve 36 işletmeye ait 98.805 gözlemden oluşması açısından literatüre katkı vereceği düşünülmektedir. BIST-100 Endeksindeki işletmelerin Twitter kullanımı ile finansal performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi için Kolmogorov Smirnov testi ile normallik testi yapılmış, dağılımın normal dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Değişkenler normal dağılıma uymadığı için Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Uygulanan test ve analizler sonucunda, net satışlar (NS), çalışan sayıları (ÇS) ve paylaşım sayıları arasında pozitif yönde zayıf derecede bir ilişki, ihracat tutarı (İT) ile paylaşım sayısı arasında ise pozitif yönde çok zayıf derecede bir ilişki olduğu, paylaşım sayıları ile faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK), aktif toplam (ATT) ve özkaynak tutarı (ÖT) değişkenleri arasında ise korelasyon bulunmamıştır.Keywords
Finansal Performans, Sosyal Medya, Twitter

Abstract

The relationship between the use of Twitter by companies, a social media tool, and their financial performance was examined. Between January 1, 2009 and December 31, 2020, companies listed in BIST 100 during that same period, companies included in the Fortune 500 and their financial data, as well as the use of the aforementioned social media tool and the number of shares were used as datasets. All Twitter posts were scanned using the content analytics method, within the date range determined by considering the limitations of the research. The aforementioned shared tweets, companies' turnover, export figures, etc. In compiling the data of 36 companies, with the help of Python, a general-purpose programming language, a software-based model was created to collect data from the Twitter database via the googlecolab platform. In addition, in the review of the writings; we have seen that the analyzes generally made are limited to one fiscal year, and when it is evaluated that 98,805 tweets belonging to 36 companies covering the years 2009-2020 are analyzed in detail, no study with a similar scope has been found. To study the relationship between the use of Twitter and the financial performance of companies in the BIST-100 index, a normality test was conducted with Kolmogorov Smirnov test and the distribution was found not suitable for normal distribution. Spearman's correlation analysis was performed because the variables did not match the normal distribution. As a result of the tests and analyzes applied, a weak positive relationship was found between net sales, the number of employees and the number of shares, and a very weak positive relationship between the export amount and the number of shares. No correlation was found between the number of shares and the variables of profit before interest and tax, total assets and amount of equity.Keywords
Financial Performance, Social Media, Twitter

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri